Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

26 lines
961 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2009-05-08">
 4. <title>Fellowshipinterview met Timo Jyrinki</title>
 5. <body>
 6. Naast zijn functies als mediagezicht voor Wikipedia Finland,
 7. contactpersoon voor Ubuntu Finland en oprichter van het lokale
 8. promotieproject Vapaa Suomi (Libre Finland), is Timo Jyrinki een
 9. actief ontwikkelaar en vertaler voor verschillende Vrije
 10. Softwareorganisaties zoals FSFE, Debian, GNOME en Openmoko. Hij
 11. heeft een groot deel van zijn leven gewerkt aan computergraphics,
 12. met bijzondere aandacht voor de interactie tussen mens en
 13. machine. Momenteel besteedt hij veel tijd aan het verbeteren van
 14. geïntegreerde systemen. Timo is dan ook een dankbaar onderwerp
 15. voor het Fellowshipinterview van deze maand.
 16. </body>
 17. <link>http://fellowship.fsfe.org/interviews/</link>
 18. <tags>
 19. <tag>fellowship-interview</tag>
 20. </tags>
 21. </news>
 22. </newsset>