Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

68 lines
3.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2014-10-17">
<version>1</version>
<head>
<title>Italiaanse consumenten zouden niet moeten hoeven betalen voor software die zij niet willen -
Brief aan de regulerende autoriteiten</title>
</head>
<body><h1>Italiaanse consumenten zouden niet moeten hoeven betalen voor software die zij niet willen -
Brief aan de regulerende autoriteiten</h1><p>FSFE, de Italiaanse consumentenvereniging ADUC en de Italiaanse
groep ILS vragen aan regulerende autoriteiten om concrete stappen te nemen om Italianen
te beschermen tegen het gedwongen betalen voor software die ze niet willen of nodig hebben.
Het Italiaanse Hooggerechtshof <a href="/news/2014/news-20140912-01.html">bepaalde in september</a>
dat verkopers van computers aan consumenten hun uitgaven aan de prijs voor niet-gewenste niet-vrije
software die is voorgeïnstalleerd op pc's en laptop moeten vergoeden. Vandaag hebben FSFE, ADUC en
ILS een <a href="http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/Istanza%20AGCM%20rimborso%20windows.pdf">brief gestuurd aan de Italiaanse competitie-autoriteiten</a>, waarin zij hen oproepen
om het zeker te stellen dat verkopers zullen voldoen aan de beslissing van het Hooggerechtshof en
de rechten van hun klanten zullen beschermen.</p><blockquote><p>“Verkopers kunnen niet rechtmatig aan consumenten vragen
om kunstzinnige acties te ondernemen om gebruik te kunnen maken van
hun juridische rechten, en de autoriteiten hebben de plicht om die rechten te
beschermen," zegt FSFE-Voorzitter Karsten Gerloff. "De eenvoudige stappen waar
we vandaag toe oproepen zouden tot een veel grotere keuzevrijheid voor
Italianen leiden. We hebben de hoop dat de competitie-autoriteiten naar de
uitspraak van het Hooggerechtshof zullen handelen."</p></blockquote>
FSFE, ADUC, en ILS vragen aan de competitiewaakhond om de volgende stappen
te nemen:
<ul><li> Als niet-vrije software op een apparaat is voorgeïnstalleerd dan moet het
zijn voorzien van een duidelijke notitie aan gebruikers om hen bewust te
maken van de mogelijkheid om een tegemoetkoming te ontvangen voor hun
uitgave aan de prijs van de software-licentie.</li><li> Verkopers van hardware zouden eenvoudige procedures voor consumenten
moeten opzetten om tegemoetkomingen te ontvangen voor uitgaven aan
voorgeïnstalleerde software overeenkomstig met marktprijzen. Procedures
voor het ontvangen van een tegemoetkoming voor uitgaven hoeven niet
nodeloos ingewikkeld te zijn en moeten voor consumenten eenvoudig te
vinden en te volgen zijn.</li><li> Garantie- en dienstverleningsbepalingen voor het apparaat hoeven niet
te worden beïnvloed door de keuze van de consument om een tegemoetkoming
te ontvangen.</li></ul>
<p>Verkopers zouden hun apparaten met daarop Vrije Software voorgeïnstalleerd
kunnen verkopen. Dan zijn zij verlost van bovenstaande verplichtingen.
</p>
<blockquote><p>“Alleen Vrije Software staat het gebruikers toe om volledige
controle te hebben over wat hun computers doen en over waar hun persoonlijke
data naartoe gaat", zegt FSFE-Voorzitter Karsten Gerloff. "Iedereen die een computer
koopt zou de mogelijkheid moeten hebben om deze te ontvangen met voorgeïnstalleerde
Vrije Software."</p></blockquote>
<p>Het is in de meeste Europese landen voor consumenten moeilijk om
pc's en laptops te verkrijgen zonder daarbij gedwongen te worden om tegelijkertijd
te betalen voor een licentie voor een niet-vrij besturingssysteem. De organisatie
beheert een <a href="//wiki.fsfe.org/WindowsTaxRefund/">wiki-pagina</a>
met advies voor consumenten. Kopers kunnen daar ook hun ervaringen met het
verkrijgen van compensaties voor hun uitgaven bij verschillende verkopers in
verschillende landen rapporteren.
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="it">Italië</tag>
<tag key="windows-tax">Windowsbelasting</tag>
<tag key="policy"/>
</tags>
</html>