Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

44 lines
1.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı (Free Software Foundation Europe)</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı (Free Software Foundation Europe)</h1>
 8. <p class="tagline">Her Özgürlük Gibi Yazılımda da Özgürlük</p>
 9. <p>
 10. Free Software Foundation Avrupa (FSFE), kar amacı gütmeyen ve
 11. (bazı ülkelerde) hükümetten bağımsız bir sivil toplum kuruluşu
 12. olarak <a href="documents/freesoftware.html">Özgür Yazılım</a> konusunda çalışmalar yapan bir dernektir.
 13. FSFE yazılımları kullanma, üzerinde çalışma, dağıtma ve geliştirme özgürlüğünün
 14. bilgi çağına eşit katılımı sağlamak için önemli olduğunu savunur. Biz siyasette,
 15. hukukta ve daha geniş anlamıyla toplumda bir özgür yazılım kavrayışı ve
 16. özgür yazılıma destek yaratmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda bu özgürlükleri
 17. dijital toplumun bütün katılımcılarına ulaştıran teknolojilerin - GNU/Linux
 18. işletim sistemi gibi - geliştirilmesine de destek veriyoruz.
 19. </p>
 20. <p>
 21. FSFE'nin çalışmaları birçok bireysel katılım ve özellikle <a href="http://fellowship.fsfe.org/">FSFE
 22. Kardeşlik'i</a> tarafından hayata geçirilir. Katkıda bulunmanın yollarından biri
 23. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">bize katılmak</a> ve başka insanların da katılmasını sağlamaktır.
 24. </p>
 25. </body>
 26. <text id="news">Haberler</text>
 27. <text id="events">Etkinlikler</text>
 28. <text id="more">Devamı...</text>
 29. <text id="morenews">Haberlerin Devamı...</text>
 30. <text id="moreevents">Etkinliklerin Devamı...</text>
 31. <translator>Oğuzhan Öğreden</translator>
 32. </html>
 33. <!--
 34. Local Variables: ***
 35. mode: xml ***
 36. End: ***
 37. -->