Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

31 lines
733 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSF Europe - Nieuwsarchief</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Nieuwsarchief</h1>
 8. <p>
 9. Het meeste nieuws wordt gepubliceerd via onze
 10. <a href="/press/index.html">persberichten mailinglijsten</a>
 11. waarop u kan abonneren als u deze persberichten in de toekomst
 12. per e-mail wilt ontvangen.
 13. </p>
 14. <p>
 15. Als toevoeging tot de gewone nieuwsartikelen die hier op deze
 16. pagina staan, geeft de FSF Europe ook nieuwsbrieven uit die
 17. gearchiveerd worden op een <a href="newsletter.html">aparte
 18. pagina</a>.
 19. </p>
 20. <text id="more">Lees meer...</text>
 21. </html>
 22. <!--
 23. Local Variables: ***
 24. mode: xml ***
 25. End: ***
 26. -->