Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

78 lines
2.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<head>
<title>Onze donoren – FSFE</title>
</head>
<body class="article thank-donors">
<h1>Onze donoren</h1>
<p id="introduction">
We zouden graag iedereen die ons steunt willen bedanken. Uw <a href="/contribute/contribute.html">bijdragen als vrijwilliger</a>,
supporter of sponsor maken ons werk mogelijk. Ondersteuning van verschillende kanten verzekert onze onafhankelijkheid, en dat is waarom iedere kleine bijdrage belangrijk is. Toon
publicly show <a href="/donate/donate.html">uw donatie</a> met
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">onze sponsorafbeeldingen</a> of blijf anoniem.
</p>
<localmenu id="9999" style="number">De afgelopen twaalf maanden</localmenu>
<h2 id="gold">Gouden donoren</h2>
<p>
Gouden donoren hebben 1000 euro of meer per maand, of meer dan 12.000 euro in een jaar gedoneerd. Donoren die
<a href="/about/transparency-commitment.html">meer dan 10%</a>
van ons jaarlijkse budget hebben gedoneerd zijn gemarkeerd met een <span style="color:red">*</span>.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2 id="silver">Zilveren donoren</h2>
<p>
Zilveren donoren hebben 200 euro of meer per maand, of 2400 euro of meer in een jaar gedoneerd.
</p>
<dynamic-content group="silver"/>
<h2 id="bronze">Bronzen donoren</h2>
<p>
Bronzen donoren hebben 40 euro of meer per maand, of 480 euro of meer in een jaar gedoneerd.
</p>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2>Andere donoren</h2>
<p>
We zouden ook graag die donoren willen bedanken die er de voorkeur aan geven om anoniem te blijven, evenals de honderden donoren en supporters die kleinere bedragen doneerden, velen van hen door vele jaren heen. Iedere financiële bijdrage, hoe groot of klein ook, is belangrijk voor ons werk en in feite maken deze vele kleinere donaties eenderde uit van onze totale inkomsten.
</p>
<p>
Hardwaredonaties staan vermeld op onze hardwaredonatiewebsite. Daar kan u ook informatie vinden over hoe u ons kan steunen met hardware.
Hardware donations are listed on our
<a href="hardware.html">Hardwaredonatie-pagina</a>. There, you can
also find Information on how to support us with hardware.
</p>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Financiën van de FSFE</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Sponsorafbeeldingen</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date: 2014-01-13 17:57:48 +0100 (Mon, 13. Jän 2014) $ $Author: reinhard $</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->