Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

138 lines
5.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Tietoa kääntäjille - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/contribute/">Osallistu</a></p>
<h1>Käännökset</h1>
<p id="introduction">
Free Software Foundation Europe on kansainvälinen järjestö.
Tavoitteenamme on <strong>tavoittaa mahdollisimman suuri joukko ihmisiä</strong>
ja ottaa heidät mukaan edistämään, auttamaan ja tukemaan vapaiden ohjelmistojen
liikettä. Jotta tämä olisi mahdollista, haluamme että tekstijulkaisumme
ja internet-sivumme olisivat saatavilla useilla kielillä.
</p>
<p>
Suurinta osaa käännötyöstä tarvitaan internet-sivuilla, erityisesti
tiheimmin päivitetyillä sivuilla kuten <a href="/">etusivulla </a>,
<a href="/news/">uutissivulla</a> ja <a href="/events/">tapahtumasivulla</a>.
Lisätietoa kääntämisen avuksi <a href="/contribute/translators/web.html">
löytyy täältä</a>.
</p>
<p>
Kääntäjiä tarvitaan kuitenkin muuallakin kuin internet-sivuilla: <a
href="/press/">Lehdistötiedotteet</a>, <a
href="/news/newsletter.html">uutiskirjeet</a>, <a
href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">esitteet ja lentolehtiset</a>
ja muut tekstit saavat lisää näkyvyyttä aina, kun ne käännetään
uudelle kielelle.
</p>
<p>
Koska FSFE on aktiivinen useissa eri maissa, sisältöä kirjoitetaankin
usein eri kielillä. Yleisesti käytämme kuitenkin aluksi englannin kieltä
välittääksemme kirjoitukset organisaation muille osille sekä myöhempiä
käännöksiä varten. Tämän vuoksi kaipaamme erityisesti apua
</p>
<ul>
<li>käännöksissä muista kielistä englantiin,</li>
<li>muiden kuin englantia äidinkielenään puhuvien kirjoitusten oikoluvussa, ja</li>
<li>käännöksissa englannista muille kielille.</li>
</ul>
<p>
Kokemus osoittaa että, parhaat tulokset saavutetaan kun käännetään
vieraasta kielestä omalle äidinkielelle. Ennen kääntämisen aloittamista
kannattaa lukea <a href="/about/">mikä FSFE on</a> ja tutustua
<a href="/about/principles.html">käsitteisiimme ja arvoihimme</a>.
Apunasi vaikeiden sanojen ja lauseiden kanssa on ylläpitämämme
<a href="/contribute/translators/wordlist.html">sanalista yli 15 kielellä
</a>, johon voit turvautua ongelmissa teknisten termien kanssa tai
kun haluat tietää miten jokin asia kannattaa ilmaista puhuttaessa FSFE:n
puolesta.
</p>
<p>
Yleisesti käännöstöitä käsitellään<a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">kääntäjien
sähköpostilistalla</a>, ja jokainen halukas kääntäjä voi liittyä listalle.
Sieltä voi myös etsiä apua epävarmoissa tilanteissa tai olla yhteistyössä
muiden kääntäjien kanssa suuremmissa projekteissa. Koska meillä on materiaalia
jo 30 kielellä, on todennäköistä että löydät jonkun joka on valmis auttamaan
sinua.
</p>
<p>
Käännettävät ja oikoluettavat kirjoitukset lähetetään tälle listalle mukanaan
tieto halutuista kielistä. Jos ryhtyy kääntämään tekstiä, kannattaa siitä ilmoittaa
listalle. Näin vältetään tilanteet, joissa useampi kääntää samaa asiaa
samanaikaisesti. Valmiit käännökset lähetetään myös tälle listalle, jotta
muut voivat oikolukea ne ja ehdottaa parannuksia. Sekä alkuperäiset tekstit
että käännökset lähetetään yleensä tekstitiedostoliitteenä, jotta tarve
tekstin kopioimiselle olisi mahdollisimman vähäinen.
</p>
<p>
Tavoitteena on että yksittäisen kielen käännösryhmissä olisi
useita jäseniä, jotka auttaisivat ja tukisivat toisiaan eikä
yhden henkilön tarvitsisi olla vastuussa koko kielestä.
</p>
<p>
Useat kääntäjistämme ovat jo aktiivisia muissa vapaiden ohjelmistojen
projekteissa FSFE:n lisäksi. Apu FSFE:n kääntämistyössä vahvistaa vapaiden
ohjelmistojen yhteisöä kokonaisuutena ja tarjoaa ihmisille kielestä ja
kansallisuudesta riippumatta mahdollisuuden oppia lisää vapaasta
ohjelmistosta.
</p>
<p>
Kirjoitusten kääntäminen ja oikolukeminen on arvokas panos FSFE:n työhön
ja loistava mahdollisuus osallistua spontaanisti FSFE:n toimintaan ilman
pitkäaikaista sitoutumista.
</p>
<h2 id="subpages">Navigointi</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/web.html">Internet-sivujen
kääntäminen</a></h3>
<p>
Kuinka kääntää <em>fsfe.org</em>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a
href="/contribute/translators/wordlist.html">Sanalista</a></h3>
<p>
Yleisesti FSFE:ssä käytetyt sanat ja ilmaisut.
</p>
</li>
<li>
<h3><a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">
Sähköpostilista</a></h3>
<p>
Apua käännöstyöhön ja käännöstöiden käsittely.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Juuso Kosonen</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->