Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

133 lines
5.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Teave tõlkijatele - Euroopa Vaba Tarkvara Fond</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/contribute/">Aita kaasa</a></p>
<h1>Tõlked</h1>
<p id="introduction">
Euroopa Vaba Tarkvara Fond on rahvusvaheline organisatsioon.
Meie eesmärgiks on <strong>jõuda nii paljude inimesteni kui võimalik</strong>
ning kaasata neid vaba tarkvara liikumise reklaamimisse, edendamisse
ja toetamisse. Selle saavutamiseks soovime, et avaldatud tekstid
ja veebilehed oleksid kättesaadavad mitmetes keeltes.
</p>
<p>
Suure osa tõlgetest moodustavad veebilehtede tõlked,
enamasti just sageli uuendatavad lehed nagu <a href="/">avaleht</a>,
<a href="/news/">uudiste lehekülg</a> ja <a href="/events/">ürituste lehekülg</a>.
Kättesaadav on eraldi info <a href="/contribute/translators/web.html">veebilehtede
tõlkimise kohta</a>.
</p>
<p>
Lisaks veebilehtedele tõlgitakse ka <a href="/press/">pressiteateid</a>, <a href="/news/newsletter.html">uudiskirju</a>, <a href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">brošüüre ja voldikuid</a>
ning muid tekste. Kõik need muutuvad iga tõlke abil kergemini kättesaadavaks ning levivad laiemalt.
</p>
<p>
Kuna Euroopa Vaba Tarkvara Fond on tegev paljudes erinevates riikides, on ka tekstid
sageli kirjutatud erinevates keeltes. Enamasti kasutatakse tekstide
jagamiseks inglise keelt ning edasised tõlked lähtuvad sellest.
Seepärast vajame eriti abi, et
</p>
<ul>
<li>tõlkida erinevatest keeltest <em></em> inglise keelde,</li>
<li>kontrollida tekste, mis on kirjutatud inglise keelt mitte-emakeelena
rääkijate poolt,</li>
<li>tõlkida inglise keelest teistesse keeltesse.</li>
</ul>
<p>
Kogemus näitab, et parim tulemus saavutatakse võõrkeelest emakeelde
tõlkimisel. Enne tõlkima asumist on kasulik omada ülevaadet sellest,
<a href="/about/">mis on Euroopa Vaba Tarkvara Fond</a> ja millised
on <a href="/about/principles.html">meie põhimõtted</a>. Et abistada
sind raskete sõnade ning fraasidega, on meil enam kui 15 keeles
<a href="/contribute/translators/wordlist.html">loend väljenditest</a>,
mida kasutada tehnilise terminoloogia tõlkimisel ning FSFE eest
kõnelemisel.
</p>
<p>
Tõlkeid koordineeritakse enamasti
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">tõlkijate meililisti</a>
kaudu ja kõigil, kes soovivad tõlkimisele kaasa aidata,
on võimalik listiga liituda. See on koht, kust saab kahtluse korral
abi otsida. Samuti tehakse suuremate projektide puhul selle kaudu
koostööd teiste tõlkijatega. Kuna materjalid on juba kättesaadavad
enam kui 30 keeles, on suur tõenäosus leida keegi, kes on valmis sind
aitama.
</p>
<p>
Tõlkimiseks või kontrollimiseks mõeldud tekstid saadetakse listi
viitega soovitavale keelele. See, kes alustab tõlget, saadab
vastuse listi, et vältida topelttööd. Valminud tõlked saadetakse
samuti listi, et teised saaksid tõlke üle kontrollida ning parandusi
ja täiustusi pakkuda. Nii originaaltekst kui ka tõlge saadetakse
enamasti laiali tekstifailina, et vähendada kopeerimisvaeva.
</p>
<p>
Ideaalis koosneb ühe keele tõlketiim mitmest liikmest,
kes aitavad ja toetavad üksteist, nii et
tõlge mõnda keelde ei sõltu vaid ühest inimesest.
</p>
<p>
Paljud meie tõlkijatest on juba aktiivsed teistes vaba tarkvara
projektides lisaks Euroopa Vaba Tarkvara Fondile. FSFE tekstide
tõlkimisele kaasaaitamine tugevdab vaba tarkvara kogukonda ning
annab keelest ja rahvusest sõltumata kõigile võimaluse vabast
tarkvarast rohkem teada saada.
</p>
<p>
Tekstide tõlkimine ja kontrollimine on väärtuslik abi
Euroopa Vaba Tarkvara Fondile ning suurepärane võimalus võtta osa
FSFE tegevustest, sidumata end pikemaajaliste kohustustega.
</p>
<h2 id="subpages">Vaata lisaks</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/web.html">Veebilehtede
tõlkimine</a></h3>
<p>
Kuidas tõlkida <em>fsfe.org</em> veebilehte.
</p>
</li>
<li>
<h3>
<a href="/contribute/translators/wordlist.html">Väljendiloend</a>
</h3>
<p>
FSFE tegevuses tihti kasutatavad sõnad ja fraasid.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">Tõlkijate
meililist</a></h3>
<p>
Tõlgete koordineerimine ja abi tõlkimisel.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-01-23 16:58:15 +0000 (Sat, 23 Jan 2010) $ $Author: ato $</timestamp>
<translator>Tuuli Lõhmus</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->