Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

gplv3.ca.xhtml 8.2KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>GPLv3 - GNU General Public License, versió 3</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <div style="float:right;">
 8. <img SRC="/graphics/gplv3-logo-red.png"
 9. ALT="GPLv3 logo" BORDER="0"
 10. WIDTH="319" HEIGHT="130" />
 11. </div>
 12. <h1>GPLv3: Fent l'esborrany de la versió 3 de la Llicència Pública General de GNU</h1>
 13. <p>
 14. Benvingut a la pàgina de l'FSFE de coordinació del projecte GPLv3. Els nostres objectius són
 15. els d'incrementar la coneixença dels canvis proposats, ajudar a
 16. participar en la consulta pública, i produir materials
 17. educatius per a informar la gent per tal que puguin fer-hi contribucions.
 18. </p>
 19. <p>
 20. Molta de la feina de l'FSFE en la GPLv3 es fa possible per
 21. la <a href="http://fsfe.org">Fellowship de l'FSFE</a>. Per a donar recolçament
 22. a aquesta feina, considereu unir-vos a la Fellowship i encoratgeu
 23. d'altres a fer-ho.
 24. </p>
 25. <ol>
 26. <li><a href="#timeline">Línia de temps: què és el que passa</a></li>
 27. <li><a href="#terms">Els objectius de la GPLv3</a></li>
 28. <li><a href="#participate">Com participar-hi</a></li>
 29. <li><a href="#diffs">Documents que mostren els canvis entre versions</a></li>
 30. <li><a href="#transcripts">Transcripcions dels esdeveniments</a></li>
 31. <li><a href="#links">Enllaços a altres documents relacionats</a></li>
 32. </ol>
 33. <h2 id="timeline">Línia de temps: què és el que passa</h2>
 34. <p>
 35. Per a una llista d'esdeveniments de la GPLv3, mireu <a
 36. href="http://gplv3.fsf.org/wiki/index.php/Event_Planning">la pàgina
 37. d'esdeveniments en el wiki de la GPLv3</a>.
 38. </p>
 39. <dl>
 40. <dt>16 de gener de 2006</dt>
 41. <dd>
 42. Es publica el primer esborrany per a discussió, es posa en línia el
 43. portal web gplv3.fsf.org i comença el procés de consulta pública. Tot això
 44. va esdevenir durant la primera conferència international de la GPLv3.
 45. </dd>
 46. <dt>21-22 d'abril de 2006</dt>
 47. <dd>
 48. 2a conferència international GPLv3, FISL, Porto Alegre,
 49. Brasil. (<a href="fisl-rms-transcript.html">transcripció de la presentació
 50. d'en Richard Stallman</a> en línia)
 51. </dd>
 52. <dt>22 i 23 de juny de 2006</dt>
 53. <dd>
 54. <a href="europe-gplv3-conference.html">Tercera Conferència Internacional
 55. GPLv3</a>, a Barcelona, Espanya.
 56. </dd>
 57. <dt>27 de juliol de 2006</dt>
 58. <dd>
 59. Es publica el segon esborrany, responent a sis
 60. mesos de comentaris públics. Podeu mirar els <a
 61. href="diff-draft1-draft2.html">canvis entre el primer i el segon esborrany</a>,
 62. o els <a href="diff-gplv2-draft2.html">canvis de la versió 2 de la GPL
 63. al segon esborrany de la GPLv3</a>.
 64. </dd>
 65. <dt>23 i 24 d'agost de 2006</dt>
 66. <dd>
 67. <a href="http://gplv3.gnu.org.in/">4a Conferència Internacional
 68. de la GPLv3</a>, a Bangalore, Índia.
 69. </dd>
 70. <dt>octubre de 2006 (aproximadament)</dt>
 71. <dd>
 72. 5a Conferència Internacional de la GPLv3, a l'Extrem Orient.
 73. </dd>
 74. <dt>octubre de 2006 (aproximadament)</dt>
 75. <dd>Un tercer esborrany públic de discussió.</dd>
 76. <dt>15 de gener de 2007</dt>
 77. <dd>Probable data de llençament de la GPLv3 oficial</dd>
 78. <dt>març de 2007</dt>
 79. <dd>Data limit per al llençament de la GPLv3 oficial</dd>
 80. </dl>
 81. <h2 id="terms">Els objectius de la GPLv3</h2>
 82. <p>
 83. La versió 2 de la GPL de GNU -la versió official actual (no l'esborrany)-
 84. es va publicar en 1991.
 85. El propòsit de la GPL és el d'assegurar que qualsevol que rebi una
 86. còpia de programari llicenciat amb la GPL sigui lliure d'usar-lo, de
 87. modificar-lo i de redistribuir-lo tant modificat com no modificat.
 88. </p>
 89. <p>
 90. Avui és de lluny la llicència de Programari Lliure
 91. més utilitzada.
 92. El número de gent que fa servir programari distribuit amb els
 93. termes de la GPL està al voltant dels centenars de milions.
 94. </p>
 95. <p>
 96. La versió 3 farà la mateixa feina que la versió 2 però s'actualitzarà per
 97. a tenir en compte els canvis en els àmbits legal i tècnic del programari,
 98. i per a frustrar noves tècniques elaborades en els últims quinze anys per a
 99. llevar les llibertats explicades als usuaris de programari.
 100. </p>
 101. <h2 id="participate">Com participar-hi</h2>
 102. <p>
 103. La consulta pública la porta a terme la nostra organització germana
 104. a la <a href="http://gplv3.fsf.org">pàgina web oficial de la GPLv3</a>. Allà
 105. podeu:
 106. </p>
 107. <ul>
 108. <li><a href="http://gplv3.fsf.org/comments/">Veure els comentaris</a></li>
 109. <li><a href="https://www.fsf.org/register_form">Registrar-vos per a
 110. obtenir un compte</a></li>
 111. <li><a href="http://gplv3.fsf.org/login_form">Entrar-hi</a></li>
 112. <li><a href="http://gplv3.fsf.org/comments/">Enviar els vostres comentaris</a>
 113. (després d'entrar-hi)</li>
 114. </ul>
 115. <p>Si us registreu, també se us afegirà a la llista de correu d'anunciaments
 116. i rebreu notificacions molt de tant en tant sobre els events més significatius de la
 117. GPLv3.</p>
 118. <h2 id="diffs">Documents que mostren els canvis entre versions</h2>
 119. <ul>
 120. <li><a
 121. href="diff-draft1-draft2.html">Una comparació entre el primer i el
 122. segon esborrany amb els canvis remarcats</a></li>
 123. <li><a href="http://gplv3.fsf.org/gpl3-dd1to2-markup-rationale.pdf">Un
 124. document PDF amb els canvis entre el primer i el segon esborrany i
 125. explicacions de les raons pels canvis</a></li>
 126. <li><a href="diff-gplv2-draft2.html">Els canvis de la GPL versió 2
 127. a l'esborrany 2 de la GPLv3</a></li>
 128. <li><a
 129. href="http://www.groklaw.net/articlebasic.php?story=20060118155841115">Una
 130. comparació entre el primer i el segon esborrany amb els canvis
 131. remarcats</a> (inclou 2 diagrames mostrant les diferències entre
 132. els dos textos)</li>
 133. </ul>
 134. <h2 id="transcripts">Transcripcions de les presentacions</h2>
 135. <ul>
 136. <li><a href="bangalore-rms-transcript.html">Transcripció de la xerrada
 137. de Richard Stallman a la 4a conferència internacional de la GPLv3</a>,
 138. Bangalore, 23 d'agost de 2006</li>
 139. <li><a href="barcelona-rms-transcript.html">Transcripció de la xerrada
 140. de Richard Stallman a la 3a conferència internacional de la GPLv3</a>,
 141. Barcelona, 22 de juny de 2006</li>
 142. <li><a href="barcelona-moglen-transcript.html">Transcripció de la xerrada
 143. d'Eben Moglen a la 3a conferència internacional de la GPLv3</a>,
 144. Barcelona, 22 de juny de 2006</li>
 145. <li><a
 146. href="http://fsfe.org/en/fellows/ciaran/weblog/alan_cox_5_minutes_on_gplv3_plus_comments"
 147. >Transcripció d'una xerrada on Alan Cox parla sobre la
 148. GPLv3</a></li>
 149. <li><a href="fisl-rms-transcript.html">Transcripció de la xerrada
 150. de Richard Stallman a la 2a conferència internacional de la GPLv3</a>,
 151. 21 d'abril de 2006</li>
 152. <li><a href="torino-rms-transcript.html">Transcripció de la presentació
 153. de la GPLv3 per Richard Stallman i el torn de preguntes a Torí, Itàlia</a>,
 154. 18 de març de 2006</li>
 155. <li><a
 156. href="http://www.ifso.ie/documents/rms-gplv3-2006-02-25.html">Transcripció
 157. de la xerrada de Richard Stallman al FOSDEM</a>, 25 de febrer
 158. de 2006</li>
 159. <li><a
 160. href="http://www.ifso.ie/documents/gplv3-launch-2006-01-16.html">Transcripció
 161. de la presentació d'Eben Moglen a la 1a conferència internacional de la
 162. GPLv3</a>, 16 de gener de 2006</li>
 163. </ul>
 164. <h2 id="links">Enllaços a altres documents relacionats (en anglès)</h2>
 165. <ul>
 166. <li><a href="http://gplv3.fsf.org/draft">L'actual esborrany de la GPLv3</a></li>
 167. <li><a href="http://gplv3.fsf.org/wiki">El wiki oficial de la GPLv3</a>
 168. <ul>
 169. <li><a
 170. href="http://gplv3.fsf.org/wiki/index.php/Reusable_texts">Particularment
 171. útil és la pàgina amb el llistat de materials de lectura</a>
 172. </li>
 173. </ul>
 174. </li>
 175. <li><a
 176. href="http://www.ukuug.org/events/gplv3/GPLv3.pdf">Notes
 177. d'una xerrada de Georg Greve sobre la GPLv3</a></li>
 178. <li><a href="europe-gplv3-conference.html">Video, àudio, transcripcions
 179. i resums de la 3a conferència internacional sobre la GPLv3,
 180. organitzada per l'FSFE</a></li>
 181. <li><a
 182. href="http://ciaran.compsoc.com/2006-01-19-gplv3-belfast.html">Notes
 183. d'una xerrada de Ciarán O'Riordan sobre la GPLv3</a></li>
 184. <li><a href="drm-and-gplv3.html"><emph>DRM</emph> i GPLv3</a>, un document
 185. enfocat només en els canvis relatius als DRM en el primer esborrany de la GPLv3</li>
 186. <li><a href="patents-and-gplv3.html"><emph>Patents</emph> i GPLv3</a>, un document
 187. enfocat només en els canvis relatius a les patents en el primer esborrany de la GPLv3</li>
 188. </ul>
 189. </body>
 190. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 191. <translator>Rafael Carreras</translator>
 192. </html>
 193. <!--
 194. Local Variables: ca
 195. mode: xml ***
 196. End: ***
 197. -->