Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

187 lines
18 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2016-06-06" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>Ενημερωτικό Δελτίο FSFE - Ιούνιος 2016</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201606">
 7. <h1 class="p-name">Ενημερωτικό Δελτίο FSFE - Ιούνιος 2016</h1>
 8. <h2 id="fsfe-co-signed-the-letter-on-net-neutrality">Το FSFE συνυπέγραψε την επιστολή για την ουδετερότητα του διαδικτύου</h2>
 9. <p newsteaser="yes">Το FSFE μαζί με άλλες 72 οργανώσεις
 10. <a href="https://akvorrat.at/sites/default/files/20160502_nn_berec_civilsocietyletter_signed.pdf">υπέγραψε
 11. την επιστολή προς τους νομοθέτες για τις τηλεπικοινωνίες στην Ευρώπη υποστηρίζοντας τις ρυθμίσεις για την ουδετερότητα του διαδικτύου
 12. </a> στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή
 13. του πρόσφατα ρυθμισμένου Κανονισμού 2015/212. Ο Κανονισμός δημιουργεί μια
 14. βάση για ισχυρή ουδετερότητα του διαδικτύου και το FSFE μαζί με άλλους οργανισμούς
 15. από όλον τον κόσμο ζητά από το Σώμα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές
 16. Επικοινωνίες ("Body of European Regulators of Electronic" - BEREC) και τους 28 εθνικούς νομοθέτες για τις τηλεπικοινωνίες να τηρήσουν
 17. αυτούς τους κανόνες και να ορίσουν οδηγίες αυξημένης ισχύος για την ουδετερότητα του διαδικτύου παντού στην Ευρώπη.</p>
 18. <h2 id="from-free-software-misunderstandings-to-software-at-cern---fsfe-busy-at-events">Από
 19. τις παρεξηγήσεις του Ελεύθερου Λογισμικού στο λογισμικό στο CERN - Το FSFE απασχολημένο στις εκδηλώσεις</h2>
 20. <p>Ο προηγούμενος μήνας ήταν γεμάτος με εκδηλώσεις και ομιλίες με την παρουσία
 21. του προσωπικού και των μελών των ομάδων του FSFE
 22. σε αρκετές περιπτώσεις. Ομιλίες και παρουσιάσεις αποτέλεσαν
 23. ένα μεγάλο μέρος τους έργου μας να βγούμε προς τα έξω και να επικοινωνήσουμε το μήνυμα μας σε
 24. κόσμο με διαφορετικό υπόβαθρο.</p>
 25. <p>Ο πρόεδρος του FSFE Matthias Kirschner έδωσε μια σύντομη ομιλία κατά τη διάρκεια του
 26. <a href="https://re-publica.de/16/session/freie-software-missverstandnisse-gekonnt-aufklaren">Re:publica TEN</a>
 27. σχετικά με το πώς μπορούν να αντικρουστούν οι παρεξηγήσεις σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό. Επίσης, συμμετείχε
 28. ως ομιλητής στο Κροατικό Συνέδριο για τους Χρήστες Linux
 29. <a href="http://2016.dorscluc.org/activity/29/#activity">DORS / CLUC</a>
 30. στο Zagreb της Κροατίας, όπου είχε τον εναρκτήριο λόγο του συνεδρίου "Ο μακρύς δρόμος για την ενδυνάμωση του κόσμου ως προς τον έλεγχο της τεχνολογίας" ("The long way to empower
 31. people to control technology").</p>
 32. <p>Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου foss-north στο Gothenburg της Σουηδίας, ο αντιπρόεδρος του FSFE
 33. Alessandro Rubini παρουσίασε μια ομιλία με θέμα "Ο χρόνος στο Λογισμικό και στο Υλικό - πώς γίνεται η διαχείριση χρόνου στον πυρήνα Linux και στο δίκτυο White Rabbit στο CERN"
 34. και ο εκτελεστικός διευθυντής του FSFE Jonas Öberg,
 35. παρουσίασε μια ομιλία σχετικά με την "Κατάσταση του Ελεύθερου Λογισμικού στην Ευρώπη (και αλλού)".</p>
 36. <p>Ο Γερμανός Συντονιστής, Max Mehl έδωσε μια ομιλία πάνω στην Οδηγία για το 'Κλείδωμα' του Ραδιοφάσματος
 37. κατά τη διάρκεια του Ασύρματου Αγώνα του Mesh v9, στο Πόρτο της Πορτογαλίας,
 38. και η συντάκτρια Polina Malaja έδωσε τη γενική εικόνα του ίδιου θέματος
 39. κατά τη διάρκεια της συνάντησης Wireless Community Weekend 2016 στο Βερολίνο στη Γερμανία.</p>
 40. <p>Τέλος, ο Αυστριακός Συντονιστής του FSFE Peter Bubestinger
 41. <a href="http://blogs.fsfe.org/pb/?p=165">έδωσε μια ομιλία για το Ελεύθερο Λογισμικό
 42. στα σχολεία</a> στο Συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό της Αλβανίας OSCAL.</p>
 43. <h2 id="from-the-community">Από την κοινότητα</h2>
 44. <ul>
 45. <li><p>Ο Torsten Grote
 46. <a href="https://blog.grobox.de/2016/briar-next-step-of-the-crypto-messenger-evolution/">δίνει
 47. μια περίληψη για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ασφάλεια των επικοινωνιών με άμεσα μηνύματα στην ανάρτησή του για το
 48. "Briar - το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των Κρυπτογραφημένων Εφαρμογών Μηνυμάτων" ("Briar - Next Step of The Crypto Messenger Evolution")</a>.
 49. Το Briar στοχεύει στο να εξελιχθεί σε ομότιμη εφαρμογή μηνυμάτων που θα είναι καθ´ ολοκληρία
 50. Ελεύθερο Λογισμικό, χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση από την πηγή μέχρι τον προορισμό με προωθητική μυστικότητα και
 51. δεν υποχρεώνει τους χρήστες του να αποκαλύψουν τα μεταδεδομένα τους (π.χ. το περιεχόμενο
 52. των επαφών τους και το πόσο συχνά επικοινωνούν με τις επαφές τους).
 53. Αυτά τα κριτήρια θα βοηθήσουν στην προσφορά μιας ασφαλούς και φιλικής προς το απόρρητο
 54. εφαρμογής μηνυμάτων η οποία θα είναι διαθέσιμη για όλους να τη χρησιμοποιήσουν ελεύθερα.</p></li>
 55. <li><p>Η Elena Grandi
 56. <a href="http://social.gl-como.it/display/3e3ce0df12572dd2557bdda693148259">περιέγραψε
 57. την εμπειρία της με το OpenPandora</a>, μια χειροκίνητη κονσόλα παιχνιδιών και έναν κινητό
 58. προσωπικό υπολογιστή. Στην περίπτωση αυτή, η Elena ανέπτυξε τα θετικά
 59. και τα αρνητικά της διαδόχου συσκευής Pyra.</p></li>
 60. <li><p>Ο Diderik van Wingerden έγραψε στο ιστολόγιό του για την αντίληψή του για τις μελλοντικές
 61. καινοτομίες και το ρόλο του Ελεύθερου Λογισμικού σ' αυτές δημιουργώντας μια λίστα με
 62. τις πηγές που τον βοήθησαν με το "Σχηματισμό ενός οράματος για το μέλλον"
 63. (<a href="http://think-innovation.com/blog/shaping-a-vision-of-the-future/">"Shaping a vision of the future"</a>.)</p></li>
 64. <li><p>Ο εκτελεστικός μας διευθυντής Jonas Öberg έγραψε για τη μελέτη του
 65. <a href="http://blog.jonasoberg.net/automated-testing-of-algorithms/">Videorooter
 66. και τον αυτοματοποιημένο έλεγχο αλγορίθμων</a>. Ο κώδικας είναι πλέον
 67. συνδεδεμένος στους αποθηκευτικούς χώρους του Github και αυτοματοποιημένοι έλεγχοι αλγορίθμων
 68. ξεκινούν κάθε φορά που κάποιος βελτιώνει τον κώδικα.</p></li>
 69. <li><p>Ο Björn Schießle διάβασε το συμβόλαιο συνεργασίας του νέου κράτους
 70. στην Baden-Württemberg, μια πολιτεία της Γερμανίας, και
 71. <a href="http://blog.schiessle.org/2016/05/10/freie-software-im-koalitionsvertrag-baden-wurttemberg/">ανέλυσε το
 72. πώς υπόσχονται να προωθήσουν το Ελεύθερο Λογισμικό</a> (Γερμανικά).</p></li>
 73. <li><p>Ο Christian Widerström έδωσε μια
 74. <a href="https://blog.widerstroem.com/weblog/4/veranstaltungen-oesterreich-2016-part-i">περίληψη
 75. για τις μελλοντικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετέχει η ομάδα FSFE στην Αυστρία</a>.
 76. (German)</p></li>
 77. <li><p>Το έργο
 78. «Βιώσιμες χρήσεις παλιών φορητών με Linux και Ελεύθερο Λογισμικό»,
 79. που διαχειρίζεται κατά βάση ο συνάδελφος Wolf-Dieter Zimmermann,
 80. <a href="https://blogs.fsfe.org/wromey/2016/05/06/projekt-nachhaltige-nutzung-auch-alterer-laptops-mit-linux-und-freier-software-erhalt-den-rwe-nachhaltigkeitspreis/">έλαβε το Βραβείο Βιωσιμότητας RWE </a>.
 81. Το έργο αυτό βοηθά τους ανθρώπους με τη μετάβασή τους στο Ελεύθερο Λογισμικό και στην αξιοποίηση
 82. του παλιού τους λειτουργικού χρησιμοποιώντας τη σωστή εγκατάσταση GNU/Linux
 83. (στα Γερμανικά).</p></li>
 84. </ul>
 85. <h2 id="what-else-have-we-done">Τι άλλο έχουμε κάνει;</h2>
 86. <ul>
 87. <li><p>Πώς να διεξάγεις μια πετυχημένη εκστρατεία για το Ελεύθερο Λογισμικό με τρόπο
 88. ελκυστικό για το κοινό και τους πολιτικούς; Το FSFE συνεργάστηκε
 89. μαζί με το <a href="https://www.pen.gg/">Peng! Collective</a> και
 90. έμαθε από την εμπειρία τους στη διοργάνωση εκστρατείας κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου κατά τη διάρκεια ενός
 91. Σαββατοκύριακου. Ο αντιπρόσωπος της Κοινότητας του FSFE Mirko Boehm
 92. <a href="https://creative-destruction.me/2016/05/04/how-to-campaign-for-the-cause-of-software-freedom/">έκανε μια σύνοψη
 93. πάνω στο αποτέλεσμα του σεμιναρίου σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό του</a>.</p></li>
 94. <li><p>Η ομάδα του FSFE στην Αυστρία έκανε εξαιρετική δουλειά με την παρουσία της με πάγκους πληροφοριών
 95. στο <a href="https://blog.widerstroem.com/weblog/2/linuxwochen-wien-grazer-linuxtage">Linuxwochen
 96. Wien and Grazer Linuxtage (Γερμανικά)</a> και η τοπική ομάδα του Βερολίνου ήταν
 97. παρούσα στο OpenTechSummit στο Βερολίνο στη Γερμανία.</p></li>
 98. <li><p>Ο Wolf-Dieter Zimmermann <a href="http://open-educational-resources.de/podlove/file/502/s/download/c/select-show/OER027.mp3">έδωσε μια συνέντευξη σχετικά με τη σπουδαιότητα του
 99. Ελεύθερου Λογισμικού στους Εκπαιδευτικούς Πόρους</a> (Γερμανικά)</p></li>
 100. <li><p>Η δραστηριοποίηση για το Ελεύθερο Λογισμικό δουλεύοντας για το
 101. FSFE γίνεται όλο και πιο ελκυστική και λαμβάνουμε πολλές αιτήσεις
 102. για το πρόγραμμα μαθητείας κάθε μήνα. Όμως οι περισσότερες αιτήσεις
 103. που λαμβάνουμε δεν φτάνουν στο τελικό στάδιο.
 104. Στην ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο, ο εκτελεστικός μας διευθυντής
 105. Jonas Öberg <a href="http://blog.jonasoberg.net/are-you-the-fsfes-next-intern/">έδωσε μια ιδέα
 106. σχετικά με το πώς να επιτύχεις στην αίτησή σου </a>
 107. και πώς να τα καταφέρεις να μπεις στην ομάδα του FSFE ως ασκούμενος.</p></li>
 108. </ul>
 109. <h2 id="take-action">Ανέλαβε δράση</h2>
 110. <p>Γίνε εθελοντής για τη συντήρηση της πλατφόρμας του ιστολογίου μας! Αν ενδιαφέρεσαι για
 111. devops ή για τη συντήρηση του συστήματος, πλέον προσφέρουμε μια ευκαιρία να φρεσκάρεις
 112. τις ικανότητές σου, και να μάθεις καινούρια κόλπα, φιλοξενώντας μια πλατφόρμα ιστολογίου για χιλιάδες
 113. από τους εθελοντές μας!</p>
 114. <p>Η πλατφόρμα ιστολογίου του FSFE είναι μια υπηρεσία την οποία προσφέρουμε στους εθελοντές μας προκειμένου να τους δώσουμε
 115. έναν χώρο όπου θα μπορούν να γράφουν για τις ανακαλύψεις τους στο Ελεύθερο Λογισμικό και
 116. τη δουλειά τους με το FSFE. Μέχρι και πριν από λίγο καιρό,
 117. <a href="http://blog.jonasoberg.net/blogs-and-other-infrastructures/">η
 118. υπηρεσία βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση και χρειαζόταν μια αναβάθμιση</a>. Χάρη
 119. στην υπέροχη ομάδα εθελοντών μας οι οποίοι έχουν ήδη προχωρήσει με την προσφορά της
 120. βοήθειάς τους για τη συντήρηση της πλατφόρμας, η υπηρεσία θα παραμείνει ενεργή.</p>
 121. <p>Αν σε ενδιαφέρει να συμμετέχεις στην ομάδα για πλατφόρμα του ιστολογίου μας, επικοινώνησε
 122. με τους διαχειριστές του συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση system-hackers (at) fsfeurope.org ή
 123. απευθύνσου απευθείας στον Jonas Öberg.</p>
 124. <h2 id="good-free-software-news">Τα ευχάριστα νέα περί Ελεύθερου Λογισμικού</h2>
 125. <p>Η Κυβέρνηση της Ουγγαρίας
 126. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/hungary-increase-use-open-source-software">δημοσίευσε
 127. ένα διάταγμα προώθησης του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοιχτών Προτύπων στη δημόσια διοίκηση</a>. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας δεσμεύτηκε
 128. να ξεκινήσει ένα κεντρικό μητρώο αδειών χρήσης για το λογισμικό που χρησιμοποιείται στο δημόσιο τομέα
 129. και να καταγράφει ετησίως την πρόοδο που θα παρουσιάζεται από τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού και Ανοιχτών
 130. Προτύπων. Στο μεταξύ,
 131. η Γαλλία <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/france%E2%80%99s-rgi-v2-recommends-odf">επανεξέτασε
 132. τις οδηγίες της για τη διαλειτουργικότητα οι οποίες πλέον προτείνουνν τα αρχεία ODF ως ένα
 133. πρότυπο για την επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών</a>.
 134. Η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης της Σουηδίας (Försäkringskassan) έχει
 135. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/sweden%E2%80%99s-insurer-open-source-maximises-it-efficiency">αποφασίσει
 136. να εφαρμόσει πιστά τη στρατηγική της σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό και να συντηρήσει τις λύσεις Ελεύθερου Λογισμικού
 137. πυ χρησιμοποιεί</a> σύμφωνα με τις προσχεδιασμένες αναβαθμίσεις της στρατηγικής τους
 138. όπως αυτή θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο. Όπως δήλωσε η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης,
 139. το Ελεύθερο Λογισμικό μεγιστοποιεί την αξία της πληροφορικής επιτρέποντας την αποτελεσματική της χρήση.</p>
 140. <p>Ευχαριστούμε όλους τους
 141. <a href="/contribute/contribute.html">Εθελοντές</a>
 142. ,
 143. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Συναδέλφους</a>
 144. και
 145. <a href="/donate/thankgnus.html">εταιρικούς δωρητές</a>
 146. που καθιστούν το έργο μας εφικτό,</p>
 147. <p>οι συντάκτες Polina Malaja και Erik Albers, <a href="/index.html">FSFE</a></p>
 148. </body>
 149. <sidebar promo="about-fsfe"/>
 150. <date>
 151. <original content="2016-06-01"/>
 152. </date>
 153. <followup>δωρίστε</followup>
 154. <tags>
 155. <tag content="ενημερωτικό δελτίο">newsletter</tag>
 156. </tags>
 157. </html>