Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

34 lines
860 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Arhiv novic</title>
 5. </head>
 6. <body class="article" microformats="h-entry">
 7. <h1 class="p-name">Arhiv novic</h1>
 8. <include-news/>
 9. </body>
 10. <sidebar promo="none">
 11. <h2><i class="fa fa-rss"></i></h2>
 12. <p>
 13. Večina novic je objavljena preko naše
 14. <a href="/press/index.html">tiskovne mailing liste</a>, na katero se lahko
 15. prijavite, če jih želite prejemati po e-pošti v bodoče.
 16. </p>
 17. <p>
 18. FSFE novice so na voljo tudi preko <a href="news.rss">RSS vira</a>.
 19. </p>
 20. <p>
 21. Poleg rednih novic, najdenih na tej strani, FSFE izdaja
 22. <a href="newsletter.html">mesečni bilten</a>.
 23. </p>
 24. </sidebar>
 25. <text id="more">Več...</text>
 26. <translator>Luka Goltnik</translator>
 27. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 28. </html>