Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

46 lines
1.2 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Nyhetsarkiv</title>
 5. <link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 6. title="FSFE - Nyhetsarkiv"
 7. href="http://www.fsfeurope.org/news/news.no.rss"/>
 8. </head>
 9. <body class="article" microformats="h-entry">
 10. <h1 class="p-name">Nyhetsarkiv</h1>
 11. <div style="text-align: center;">
 12. <p>
 13. [ <b>Nyheter</b> ]
 14. [ <b><a href="/news/newsletter.html">Nyhetsbrev</a></b> ]
 15. </p>
 16. </div>
 17. <include-news/>
 18. </body>
 19. <sidebar promo="none">
 20. <h2><i class="fa fa-rss"></i></h2>
 21. <p>
 22. De fleste nyheter offentliggjøres også via vår
 23. <a href="/press/index.html">e-postliste for pressemeldinger</a> som du kan
 24. abonnere på hvis du i fremtiden vil motta dem på e-post.
 25. </p>
 26. <p>
 27. Nyheter fra FSFE er også tilgjengelig via en
 28. <a href="news.rss">RSS-strøm.</a>.
 29. </p>
 30. <p>
 31. Som et supplement til de vanlige nyhetene på denne siden, sender FSFE ut
 32. <a href="newsletter.html">et månedlig nyhetsbrev</a>.
 33. </p>
 34. </sidebar>
 35. <text id="more">Les mer...</text>
 36. <translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
 37. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 38. </html>