Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

46 lines
1.2 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Nyhedsarkiv</title>
 5. <link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 6. title="FSFE - Nyhedsarkiv"
 7. href="http://www.fsfeurope.org/news/news.da.rss"/>
 8. </head>
 9. <body class="article" microformats="h-entry">
 10. <h1 class="p-name">Nyhedsarkiv</h1>
 11. <div style="text-align: center;">
 12. <p>
 13. [ <b>Nyheder</b> ]
 14. [ <b><a href="/news/newsletter.html">Nyhedsbrev</a></b> ]
 15. </p>
 16. </div>
 17. <include-news/>
 18. </body>
 19. <sidebar promo="none">
 20. <h2><i class="fa fa-rss"></i></h2>
 21. <p>
 22. De fleste af vores nyheder offentliggøres på vores
 23. <a href="/press/index.html">postlister til pressemeddelelser</a>, som du
 24. kan tegne abonnement på, hvis du i fremtiden ønsker at modtage meddelelser
 25. fra os pr. e-mail.
 26. </p>
 27. <p>
 28. Nyheder fra FSFE er også tilgængelige gennem et
 29. <a href="news.rss">RSS-feed</a>.
 30. </p>
 31. <p>
 32. Som et supplement til de almindelige nyheder på denne side, udsender FSFE
 33. et <a href="newsletter.html">månedligt nyhedsbrev</a>.
 34. </p>
 35. </sidebar>
 36. <text id="more">Læs mere ...</text>
 37. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 38. </html>