Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

115 lines
3.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2009-01-05">
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Novogodišnja rezolucija 2009.</title>
 5. <link href="nyr/nyr.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 6. <!--[if lte IE 7]><link href="nyr/iesucks.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><![endif]-->
 7. </head>
 8. <body>
 9. <div class="toolbox">
 10. <p><a href="http://pdfreaders.org/" target="_blank"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-72dpi.png" alt="pdfreaders.org" /></a></p>
 11. <p><a href="nyr-2009.pdf">Preuzmite PDF verziju (36 kb, engleski jezik)</a></p>
 12. </div>
 13. <p newsteaser="yes" class="n">
 14. Vratili ste se na posao? Još uvek tražite dobru novogodišnju rezoluciju?<br />2009. godina će biti veoma značajna za FSFE, dobrim delom zato što će generalna skupština (General Assembly) postati bogatija za prvog člana iz redova Družine (Fellow) koji će biti izabran na opštim izborima među svim aktivnim članovima družine. Družina (The Fellowship) će nastaviti aktivno učešće u aktivnostima FSFE-a.
 15. </p>
 16. <div id="frame">
 17. <h1>Nova godina, 2009.</h1>
 18. <div class="box g1">
 19. <img class="imgleft noie" src="nyr/1g.png" alt="" />
 20. <h2>Šta mogu učiniti kako bih doprineo/la sebi i drugima?</h2>
 21. </div>
 22. <div id="story-column">
 23. <div class="box g2">
 24. <img class="imgright noie" src="nyr/2g.png" alt="" />
 25. <p>
 26. Možda bih mogao/la da se pridružim onima<br />koji rade za slobodu u digitalnom društvu?
 27. </p>
 28. </div>
 29. <div class="box g3">
 30. <img class="imgleft noie" src="nyr/3g.png" alt="" />
 31. <p>
 32. … da doprinesem onim što imam i mogu<br />slobodnom softveru i njegovim vrednostima
 33. </p>
 34. </div>
 35. <div class="box g4">
 36. <img class="imgright noie" src="nyr/4g.png" alt="" />
 37. <p>
 38. … postanem deo zajednice<br />volontera koji rade za slobodu<br />i mogućnost individualne kontrole<br />podataka i programa
 39. </p>
 40. </div>
 41. <div class="box g5">
 42. <img class="imgleft noie" src="nyr/5g.png" alt="" />
 43. <p>
 44. … pridružim im se u svetu<br />društvene pravde, slobode i<br />demokratije
 45. </p>
 46. </div>
 47. <div class="box g6">
 48. <img class="imgright noie" src="nyr/6g.png" alt="" />
 49. <p>
 50. … i direktno učestvujem u<br />organizaciji i<br />aktivnostima, ako želim.
 51. </p>
 52. </div>
 53. <div class="box g7">
 54. <img class="imgleft noie" src="nyr/7g.png" alt="" />
 55. <p>
 56. Sve to mogu priključivanjem Družini FSFE-a (FSFE Fellowship)<br />i pomaganjem prijatelju da učini isto.
 57. </p>
 58. </div>
 59. </div> <!-- /#story-column -->
 60. <div id="inline-footer">
 61. <div id="join">
 62. <p><strong>Pokreni sebe</strong> i <strong>pomozi drugima da krenu</strong>
 63. putem slobode u digitalnom dobu.</p>
 64. <p><a href="http://fellowship.fsfe.org/join/">Priključi se Družini FSFE-a (FSFE Fellowship) sada!</a></p>
 65. </div>
 66. <div id="logos">
 67. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">
 68. <img id="fsfelogo" src="nyr/logo1.png" alt="" /><br />
 69. <img id="fellowshiplogo" src="nyr/logo2.png" alt="" />
 70. </a>
 71. </div>
 72. </div> <!-- /#inline-footer -->
 73. <a class="n" href="#top">Vrh strane</a>
 74. </div> <!-- /#frame -->
 75. </body>
 76. </html>