Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

126 lines
3.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2009-01-05">
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Goede voornemens voor 2009</title>
 5. <link href="nyr/nyr.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 6. <!--[if lte IE 7]><link href="nyr/iesucks.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><![endif]-->
 7. </head>
 8. <body>
 9. <div class="toolbox">
 10. <p>
 11. <a href="http://pdfreaders.org/" target="_blank">
 12. <img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-72dpi.png" alt="pdfreaders.org" /></a>
 13. </p>
 14. <p>
 15. <a href="nyr-2009.pdf">Download de PDF versie (36 kb)</a>
 16. </p>
 17. </div>
 18. <p newsteaser="yes" class="n">
 19. Terug aan het werk? Nog op zoek naar goede voornemens voor
 20. dit jaar?<br/> 2009 zal een belangrijk jaar worden voor de FSFE
 21. aangezien de eerste Fellow die deel zal gaan uitmaken van
 22. de Algemene Vergadering, door algemene verkiezingen verkozen
 23. wordt door al de actieve Fellows. De Fellowship zal ook een
 24. actieve rol blijven spelen in de activiteiten van de FSFE.
 25. </p>
 26. <div id="frame">
 27. <h1>2009, een nieuw jaar</h1>
 28. <div class="box g1">
 29. <img class="imgleft noie" src="nyr/1g.png" alt="" />
 30. <h2>Hoe kan ik mijn leven en dat van de anderen verbeteren?</h2>
 31. </div>
 32. <div id="story-column">
 33. <div class="box g2">
 34. <img class="imgright noie" src="nyr/2g.png" alt="" />
 35. <p>
 36. Misschien kan ik me aansluiten bij een groep die zich
 37. inzet voor vrijheid in onze digitale samenleving
 38. </p>
 39. </div>
 40. <div class="box g3">
 41. <img class="imgleft noie" src="nyr/3g.png" alt="" />
 42. <p>
 43. … wat van mijn eigen tijd en middelen investeren in Vrije
 44. Software en haar waarden
 45. </p>
 46. </div>
 47. <div class="box g4">
 48. <img class="imgright noie" src="nyr/4g.png" alt="" />
 49. <p>
 50. … deel uitmaken van een gemeenschap<br/>van vrijwilligers die
 51. zich<br/>inzetten voor vrijheid en<br/>de persoonlijke controle
 52. over<br/>gegevens en software
 53. </p>
 54. </div>
 55. <div class="box g5">
 56. <img class="imgleft noie" src="nyr/5g.png" alt="" />
 57. <p>
 58. … samen op weg naar een wereld met meer sociale
 59. gelijkheid, vrijheid en democratie
 60. </p>
 61. </div>
 62. <div class="box g6">
 63. <img class="imgright noie" src="nyr/6g.png" alt="" />
 64. <p>
 65. … en waar ik persoonlijk betrokken kan zijn bij de
 66. organisatie en haar campagnes als ik dat wil.
 67. </p>
 68. </div>
 69. <div class="box g7">
 70. <img class="imgleft noie" src="nyr/7g.png" alt="" />
 71. <p>
 72. Dat is allemaal mogelijk door lid te worden van FSFE's
 73. Fellowship of<br/>door een vriend te overtuigen om<br/>lid
 74. te worden.
 75. </p>
 76. </div>
 77. </div> <!-- /#story-column -->
 78. <div id="inline-footer">
 79. <div id="join">
 80. <p>
 81. <strong>Word actief</strong> en <strong>Help
 82. anderen</strong> op weg naar meer vrijheid in het
 83. digitale tijdperk.
 84. </p>
 85. <p>
 86. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join/">Word vandaag
 87. nog lid van FSFE's Fellowship!</a></p>
 88. </div>
 89. <div id="logos">
 90. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">
 91. <img id="fsfelogo" src="nyr/logo1.png" alt="" /><br />
 92. <img id="fellowshiplogo" src="nyr/logo2.png" alt="" />
 93. </a>
 94. </div>
 95. </div> <!-- /#inline-footer -->
 96. <a class="n" href="#top">To top</a>
 97. </div> <!-- /#frame -->
 98. </body>
 99. </html>