Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

128 lines
2.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2009-01-01">
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Nyttårsforsett for 2009</title>
 5. <link href="nyr/nyr.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 6. <!--[if lte IE 7]><link href="nyr/iesucks.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><![endif]-->
 7. </head>
 8. <body>
 9. <p newsteaser="yes" class="n">
 10. Hva kan jeg gjøre for å forbedre ting for meg selv og andre?
 11. </p>
 12. <div class="toolbox">
 13. <p><a href="http://pdfreaders.org/index.nb.html" target="_blank"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-72dpi.png" alt="pdfreaders.org" /></a></p>
 14. <p><a href="nyr-2009.pdf">Last ned PDF-versjon (36 kb)</a></p>
 15. </div>
 16. <div id="frame">
 17. <h1>2009, et nytt år</h1>
 18. <div class="box g1">
 19. <img class="imgleft noie" src="nyr/1g.png" alt="" />
 20. <h2>Hva kan jeg gjøre for å forbedre ting for meg selv og andre?</h2>
 21. </div>
 22. <div id="story-column">
 23. <div class="box g2">
 24. <img class="imgright noie" src="nyr/2g.png" alt="" />
 25. <p>
 26. Kanskje kan jeg bli med de<br />
 27. som jobber for frihet<br />
 28. i den digitale tidsalderen
 29. </p>
 30. </div>
 31. <div class="box g3">
 32. <img class="imgleft noie" src="nyr/3g.png" alt="" />
 33. <p>
 34. … bidra med eget arbeid og egne<br />
 35. erfaringer til fri programvare<br />
 36. og dets verdier
 37. </p>
 38. </div>
 39. <div class="box g4">
 40. <img class="imgright noie" src="nyr/4g.png" alt="" />
 41. <p>
 42. … bli en del av et samband av<br />
 43. frivillige som jobber for frihet<br />
 44. og selvstendig kontroll av<br />
 45. data og programvare
 46. </p>
 47. </div>
 48. <div class="box g5">
 49. <img class="imgleft noie" src="nyr/5g.png" alt="" />
 50. <p>
 51. … sammen med dem, for en verden<br />
 52. med sosial rettferdighet, frihet<br />
 53. og demokrati
 54. </p>
 55. </div>
 56. <div class="box g6">
 57. <img class="imgright noie" src="nyr/6g.png" alt="" />
 58. <p>
 59. … og bidra direkte til<br />
 60. organisasjonen og<br />
 61. dens aktiviteter hvis jeg vil.
 62. </p>
 63. </div>
 64. <div class="box g7">
 65. <img class="imgleft noie" src="nyr/7g.png" alt="" />
 66. <p>
 67. Jeg kan gjøre alt dette<br />
 68. ved å bli med i FSFE Fellowship,<br />
 69. eller hjelpe en venn med å bli med.
 70. </p>
 71. </div>
 72. </div> <!-- /#story-column -->
 73. <div id="inline-footer">
 74. <div id="join">
 75. <p><strong>Bli sterkere selv</strong> og <strong>hjelp andre</strong><br />
 76. mot frihet i den digitale tidsalderen.</p>
 77. <p><a href="http://fellowship.fsfe.org/join/">Bli med i FSFEs Fellowship idag!</a></p>
 78. </div>
 79. <div id="logos">
 80. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">
 81. <img id="fsfelogo" src="nyr/logo1.png" alt="" /><br />
 82. <img id="fellowshiplogo" src="nyr/logo2.png" alt="" />
 83. </a>
 84. </div>
 85. </div> <!-- /#inline-footer -->
 86. <a class="n" href="#top">To top</a>
 87. </div> <!-- /#frame -->
 88. </body>
 89. </html>