Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

128 lines
3.2 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2009-01-05">
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Uuden vuoden lupaus 2009</title>
 5. <link href="nyr/nyr.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 6. <!--[if lte IE 7]><link href="nyr/iesucks.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><![endif]-->
 7. </head>
 8. <body>
 9. <div class="toolbox">
 10. <p><a href="http://pdfreaders.org/" target="_blank"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-72dpi.png" alt="pdfreaders.org" /></a></p>
 11. <p><a href="nyr-2009.pdf">Lataa PDF-versio (36 kb)</a></p>
 12. </div>
 13. <p newsteaser="yes" class="n">
 14. Takaisin töissä? Vielä etsimässä hyvää uuden vuoden lupausta?<br />
 15. 2009 tulee olemaan tärkeä vuosi FSFE:lle, eikä vähiten yleiskokouksen
 16. ensimmäisen yleisillä vaaleilla tehtävän Fellow-jäsenvalinnan takia.
 17. Fellowship-jäsenet jatkavat myös muilla tavoin suoraa vaikuttamistaan
 18. FSFE:n toimintaan.
 19. </p>
 20. <div id="frame">
 21. <h1>2009, uusi vuosi</h1>
 22. <div class="box g1">
 23. <img class="imgleft noie" src="nyr/1g.png" alt="" />
 24. <h2>Mitä asioita voin tehdä itseni ja muiden eteen?</h2>
 25. </div>
 26. <div id="story-column">
 27. <div class="box g2">
 28. <img class="imgright noie" src="nyr/2g.png" alt="" />
 29. <p>
 30. Ehkä voin liittyä heihin, jotka <br />
 31. työskentelevät digitaalisten vapauksien eteen
 32. </p>
 33. </div>
 34. <div class="box g3">
 35. <img class="imgleft noie" src="nyr/3g.png" alt="" />
 36. <p>
 37. … antaa oman panokseni ja voimavarani<br />
 38. vapaille ohjelmistoille ja sen arvoille
 39. </p>
 40. </div>
 41. <div class="box g4">
 42. <img class="imgright noie" src="nyr/4g.png" alt="" />
 43. <p>
 44. … tulla osaksi vapauksien sekä datan ja<br />
 45. ohjelmistojen henkilökohtaisen hallinnan<br />
 46. edistämistä tekevien vapaaehtoisten yhteisöä
 47. </p>
 48. </div>
 49. <div class="box g5">
 50. <img class="imgleft noie" src="nyr/5g.png" alt="" />
 51. <p>
 52. … kävellä heidän kanssaan oikeudenmukaisen,<br />
 53. vapaan ja demokraattisen maailman<br />
 54. tavoittamiseksi
 55. </p>
 56. </div>
 57. <div class="box g6">
 58. <img class="imgright noie" src="nyr/6g.png" alt="" />
 59. <p>
 60. … ja halutessani osallistua suoraan<br />
 61. järjestöön ja sen toimintaan.
 62. </p>
 63. </div>
 64. <div class="box g7">
 65. <img class="imgleft noie" src="nyr/7g.png" alt="" />
 66. <p>
 67. Voin tehdä kaiken tämän liittymällä<br />
 68. liittymällä FSFE:n Fellowship-jäseneksi<br />
 69. tai auttamalla tuttavaa liittymään.
 70. </p>
 71. </div>
 72. </div> <!-- /#story-column -->
 73. <div id="inline-footer">
 74. <div id="join">
 75. <p><strong>Salli itsesi</strong> <strong>auttaa muita</strong><br />
 76. kohti digitaalisen ajan vapauksia.</p>
 77. <p><a href="http://fellowship.fsfe.org/join/">Liity FSFE:n Fellowship-jäseneksi tänään!</a></p>
 78. </div>
 79. <div id="logos">
 80. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">
 81. <img id="fsfelogo" src="nyr/logo1.png" alt="" /><br />
 82. <img id="fellowshiplogo" src="nyr/logo2.png" alt="" />
 83. </a>
 84. </div>
 85. </div> <!-- /#inline-footer -->
 86. <a class="n" href="#top">Alkuun</a>
 87. </div> <!-- /#frame -->
 88. </body>
 89. </html>