Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

237 line
4.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2009-01-05">
 3. <head>
 4. <title>ФССЕ - 2009 Моето решение за новата година</title>
 5. <link href="nyr/nyr.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
 6. <!--[if lte IE 7]><link href="nyr/iesucks.css" rel="stylesheet"
 7. type="text/css" /><![endif]-->
 8. </head>
 9. <body>
 10. <div class="toolbox">
 11. <p><a href="http://pdfreaders.org/" target="_blank"><img
 12. src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-72dpi.png"
 13. alt="pdfreaders.org"/></a></p>
 14. <p><a href="nyr-2009.pdf">Свалете ПДФ версията (36 kb)</a></p>
 15. </div>
 16. <p newsteaser="yes" class="n">
 17. Обратно на работа? Все още търсещ идея за добро дело?<br/>
 18. 2009 ще бъде важна за ФСФЕ. Една от причините е, че тази година като член
 19. на общото събрание ще влезе първият, избран чрез гласуване сътрудник от
 20. сдружението на ФССЕ. Той ще бъде избран с общо гласуване измежду всички
 21. активни членове на сдружението. Разбира се, сдружението ще продължава да
 22. има основна роля в дейностите на ФССЕ.
 23. </p>
 24. <div id="frame">
 25. <h1>2009, една нова година</h1>
 26. <div class="box g1">
 27. <img class="imgleft noie" src="nyr/1g.png" alt=""/>
 28. <h2>Какво мога да направя, за да подобря нещо в живота както на себе
 29. си, така и на другите</h2>
 30. </div>
 31. <div id="story-column">
 32. <div class="box g2">
 33. <img class="imgright noie" src="nyr/2g.png" alt=""/>
 34. <p>
 35. Може би мога да стана част от хората, които <br/>
 36. работят за запазване на свободата в дигиталния свят
 37. </p>
 38. </div>
 39. <div class="box g3">
 40. <img class="imgleft noie" src="nyr/3g.png" alt=""/>
 41. <p>
 42. … да допринасям за Свободния софтуер и ценностите му
 43. <br/>
 44. със собствените си ръце
 45. <br/>
 46. и знания
 47. </p>
 48. </div>
 49. <div class="box g4">
 50. <img class="imgright noie" src="nyr/4g.png" alt=""/>
 51. <p>
 52. да стана част от общността на<br/>
 53. доброволците, които изграждат възможностите за свобода и личен
 54. контрол върху собствените<br/>
 55. данни и софтуер
 56. </p>
 57. </div>
 58. <div class="box g5">
 59. <img class="imgleft noie" src="nyr/5g.png" alt=""/>
 60. <p>
 61. … да се изправя редом с тях, за един свят
 62. <br/>
 63. на социална справедливост, свобода и
 64. <br/>
 65. демокрация
 66. </p>
 67. </div>
 68. <div class="box g6">
 69. <img class="imgright noie" src="nyr/6g.png" alt=""/>
 70. <p>
 71. и ако искам, да участвам директно в<br/>
 72. организацията<br/>
 73. инейните дейности.
 74. </p>
 75. </div>
 76. <div class="box g7">
 77. <img class="imgleft noie" src="nyr/7g.png" alt=""/>
 78. <p>
 79. Мога да бъда всичко това, като <br/>
 80. стана сътрудник в сдружението на ФССЕ,<br/>
 81. или помогна на приятел да стане сътрудник.
 82. </p>
 83. </div>
 84. </div> <!-- /#story-column -->
 85. <div id="inline-footer">
 86. <div id="join">
 87. <p><strong>Помогни на себе си</strong> и <strong>на
 88. другите</strong><br/>
 89. да запазите свободата си в дигиталния свят.</p>
 90. <p><a href="http://fellowship.fsfe.org/join/">Стани част от
 91. сдружението на ФССЕ още днес!</a></p>
 92. </div>
 93. <div id="logos">
 94. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">
 95. <img id="fsfelogo" src="nyr/logo1.png" alt=""/><br/>
 96. <img id="fellowshiplogo" src="nyr/logo2.png" alt=""/>
 97. </a>
 98. </div>
 99. </div> <!-- /#inline-footer -->
 100. <a class="n" href="#top">To top</a>
 101. </div> <!-- /#frame -->
 102. </body>
 103. </html>