Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

22 lines
758 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2009-12-21">
 4. <title>Fellowship Interview met Simon Josefsson</title>
 5. <body>
 6. Simon Josefsson is een Fellow en GNU-hacker met een bijzondere
 7. interesse voor beveiliging. Hij heeft bijgedragen aan
 8. wijdverspreide projecten zoals GnuTLS en libssh2. Onlangs nog
 9. mocht hij de Nordic Free Software Award ontvangen. Stian Rødven
 10. Eide interviewde Simon voor onze serie Fellowshipinterviews. Ze
 11. hebben gepraat over zijn projecten en andere zaken die verband
 12. houden met beveiliging.
 13. </body>
 14. <link>http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/simon-josefsson/</link>
 15. <tags>
 16. <tag>fellowship-interview</tag>
 17. </tags>
 18. </news>
 19. </newsset>