Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

20 lines
566 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2009-10-28">
 4. <title>Fellowship Interview met Leif-Jöran Olsson</title>
 5. <body>
 6. Leif-Jöran Olsson is een taaltechnoloog en fervent voorstander
 7. van XML met een lange staat van dienst in de Zweedse
 8. solidariteitsbeweging. Ik heb met Leif-Jöran gepraat over zijn
 9. achtergrond, opleiding en de verschillende projecten waar hij
 10. aan gewerkt heeft.
 11. </body>
 12. <link>http://fellowship.fsfe.org/interviews/</link>
 13. <tags>
 14. <tag>fellowship-interview</tag>
 15. </tags>
 16. </news>
 17. </newsset>