Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

72 lines
2.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-10-23">
 3. <head>
 4. <title>
 5. FSFE - Oplossing voor Oracle/Sun deal: Maak MySQL onafhankelijk
 6. </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>
 10. Oplossing voor Oracle/Sun deal: Maak MySQL onafhankelijk
 11. </h1>
 12. <p newsteaser="yes">
 13. The Free Software Foundation Europe stelt voor dat Oracle MySQL
 14. overdraagt aan een onafhankelijke non-profit voogd. De Vrije
 15. Softwaregemeenschap kan MySQL maximaal verder ontwikkelen
 16. terwijl Oracle niet bang hoeft te zijn dat een concurrent het
 17. databaseproject zal overnemen.
 18. </p>
 19. <blockquote>
 20. "Concurrentie in de softwaremarkt is noodzakelijk als motor voor
 21. innovatie," zegt Karsten Gerloff, voorzitter van de Free
 22. Software Foundation Europe (FSFE). "De toekomst van een project
 23. zoals MySQL mag niet afhankelijk zijn van de keuzes van één
 24. bedrijf."
 25. </blockquote>
 26. <p>
 27. Een snelle oplossing voor het MySQL-probleem, zou een overname
 28. door Oracle van Sun Microsystems kunnen bespoedigen en verdere
 29. verliezen vermijden.
 30. </p>
 31. <p>
 32. De FSFE publiceerde een gedetailleerde analyse van het probleem
 33. dat MySQL stelt voor Oracle en voor de concurrentie in de
 34. databasemarkt:
 35. </p>
 36. <p>
 37. <ul>
 38. <li>
 39. <a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=274">Karsten
 40. Gerloff's "The case for independence - Oracle, Sun and
 41. what to do with MySQL"</a></li>
 42. </ul>
 43. </p>
 44. <p>
 45. MySQL is het struikelblok bij de overname van Sun Microsystems
 46. door Oracle. Door deze overeenkomst zou Oracle, de grootste
 47. producent van propriëtaire gegevensbanken (databases), controle
 48. krijgen over MySQL, een groot Vrije Software databaseproject. De
 49. Europese Gemeenschap wil de overeenkomst voorlopig niet
 50. goedkeuren omdat ze bezorgd zijn over de gevolgen voor de
 51. concurrentie in deze markt. Op dit moment boekt Sun grote
 52. verliezen en gaan steeds meer banen verloren.
 53. </p>
 54. </body>
 55. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 56. </html>
 57. <!--
 58. Local Variables: ***
 59. mode: xml ***
 60. End: ***
 61. -->