Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

167 lines
6.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-10-19">
 3. <head>
 4. <title>
 5. Windows 7 komt op de markt met een gekend veiligheidsprobleem
 6. </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>
 10. Windows 7 komt op de markt met een gekend veiligheidsprobleem
 11. </h1>
 12. <h2>
 13. FSFE: Microsoft's nalatigheid toont de voordelen van Vrije
 14. Software
 15. </h2>
 16. <p newsteaser="yes">
 17. Microsoft nieuwste besturingssysteem wordt momenteel verdeeld
 18. met een potentieel gevaarlijke fout. Nog voor de officiële
 19. globale lancering van het product op donderdag verspreidt het
 20. Duits federaal IT veiligheidagentschap (BSI) een waarschuwing
 21. voor <a href="#foot1" id="anchor1">[1]</a> een
 22. veiligheidsprobleem met een hoog risico in het SMB2
 23. protocol. Door dit probleem kan de computer via het netwerk
 24. uitgeschakeld worden door middel van een Denial of Service (DoS)
 25. aanval.
 26. </p>
 27. <p>
 28. Uit dit incident blijkt nogmaals dat propriëtaire software vaak
 29. aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen. "Alleen Microsoft kan
 30. dit probleem, waarvan ze reeds geruime tijd op de hoogte zijn,
 31. verhelpen. Maar zij hebben er blijkbaar voor gekozen om dit
 32. probleem niet te erkennen in de hoop dat het geen roet zal
 33. gooien in de lancering van Windows 7 op de consumentenmarkt
 34. volgende donderdag." zegt Karsten Gerloff, voorzitter van de
 35. Free Software Foundation Europe (FSFE).
 36. </p>
 37. <p>
 38. De BSI maakte in haar verklaring van 6 oktober
 39. (<a href="#bsi">Nederlandse vertaling</a>) geen extra details bekend
 40. aangezien ze een beleid van verantwoorde bekendmaking
 41. aanhoudt. Alhoewel het meestal een goede strategie is om
 42. verkopers de tijd te geven om hun veiligheidsproblemen op te
 43. lossen voordat men ze publiek bekend maakt, zou de BSI in dit
 44. geval moeten overwegen om de volledige details bekend te maken
 45. om zo de druk op Microsoft om dit probleem aan te pakken, te
 46. vergroten. Het agentschap zegt dat het veiligheidsprobleem
 47. voorkomt in zowel de 32- en 64-bit versie van Windows 7 en Vista
 48. en tevens in Windows Server 2008. Dit probleem is niet hetzelfde
 49. als het reeds eerder bekend gemaakte
 50. SMB2-probleem <a href="#foot2" id="anchor2">[2]</a> waarvoor
 51. Microsoft in september patch MS09-050 uitbracht.
 52. </p>
 53. <p>
 54. Gerloff stelt het zo: "Gebruikers van Microsoft's software
 55. zitten in de tang. Alhoewel ze weten dat het bedrijf hen
 56. blootstelt aan een veiligheidprobleem, kunnen ze niet zomaar van
 57. leverancier veranderen. Met Vrije Software zoals GNU/Linux -
 58. software die je kan bestuderen, delen en verbeteren - kunnen
 59. verschillende onafhankelijke entiteiten het probleem
 60. aanpakken. Consumenten zouden Microsoft's nalatig gedrag niet
 61. mogen belonen door haar producten te kopen. Vrije Software is
 62. een volwaardig alternatief dat beschikbaar is via verschillende
 63. onafhankelijke verkopers."
 64. </p>
 65. <p>
 66. Microsoft heeft nog niet gereageerd op de waarschuwing van de
 67. BSI. Er is ook geen enkele aanwijzing dat het bedrijf er in zal
 68. slagen om het grote veiligheidslek in haar besturingssysteem te
 69. dichten voor de globale lancering van Windows 7 deze
 70. donderdag. Het veiligheidsprobleem is ook niet opgelost met de
 71. patches die in oktober werden uitgebracht.
 72. </p>
 73. <p>
 74. Er heerst al langer bezorgdheid over de manier waarop het bedrijf
 75. met veiligheid omgaat. In een recent incident <a href="#foot3"
 76. id="anchor3">[3]</a> was Microsoft al op de hoogte van een ander
 77. probleem in het SMB2-protocol sinds juli 2009. Terwijl ze het
 78. probleem wel aanpakte begin augustus in de definitieve versie van
 79. Windows 7, lieten ze het probleem in Windows Vista en Windows
 80. Server 2008 ongemoeid totdat een onafhankelijke
 81. veiligheidonderzoeker de zaak openbaar maakte. Heise, een Duitse
 82. IT-nieuws-site, vermoedt dat dit probleem bij Microsoft op een
 83. interne lijst van fouten met lage prioriteit is geplaatst. Zo
 84. proberen ze de fout in alle stilte te herstellen om al te veel
 85. negatieve kritiek te vermijden.
 86. </p>
 87. <p>
 88. <a href="#anchor1" id="foot1">[1]</a>
 89. <a href="https://www.cert-bund.de/advisoryshort/CB-K09-0315%20UPDATE%201">Het
 90. Duits federaal IT-veiligheidsagentschap verstuurt een
 91. waarschuwing</a><br />
 92. <a href="#anchor2" id="foot2">[2]</a>
 93. <a href="http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/975497.mspx">Microsoft's
 94. veiligheidsadvies (975497): Door een veiligheidslek in SMB kan
 95. men via het netwerk code uitvoeren</a><br />
 96. <a href="#anchor3" id="foot3">[3]</a>
 97. <a href="http://www.h-online.com/security/news/item/Microsoft-has-known-of-the-SMB2-hole-for-some-time-832175.html">
 98. Microsoft is reeds geruime tijd op de hoogte van het SMB2 lek</a>
 99. </p>
 100. <hr />
 101. <h2 id="bsi">Vertaling van het BSI veiligheidsadvies: </h2>
 102. <p>
 103. Veiligheidrisico: "4 hoog risico" (getal tussen 1 en 5, waar 5
 104. staat voor zeer hoog risico).<br />
 105. Tittel: Microsoft Windows SMB2-Protocol: nieuw veiligheidlek
 106. kan leiden tot denial of service (Windows Vista en Windows
 107. 7).<br />
 108. Datum 06-10-2009<br />
 109. Software: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64 Edition,
 110. Microsoft Windows Vista / SP1 / SP2, Microsoft Windows Vista x64
 111. Edition / SP1 / SP2, Microsoft Windows Server 2008<br />
 112. Platform: Windows<br />
 113. Gevolg: Denial-of-Service<br />
 114. Misbruik mogelijk van op het netwerk: Ja<br />
 115. Risico: hoog<br />
 116. Referentie: intern onderzoek<br />
 117. Beschrijving:
 118. </p>
 119. <p>
 120. Server Message Block (SMB) is een protocol voor het delen van
 121. printers en bestanden. SMB2 is de nieuwe versie van dit
 122. protocol, dat werd geïntroduceerd met Windows Vista en Windows
 123. Server 2008 en nu ook beschikbaar is in Windows 7. De huidige
 124. implementatie van SMB2 bevat het probleem. Dit is een nieuw
 125. ontdekt lek, niet het probleem dat werd beschreven in Microsoft
 126. Security Advisory 975497. De opgelijste besturingssysteem kunnen
 127. ook na de patches van oktober (MS09-50) nog succesvol
 128. aangevallen worden.
 129. </p>
 130. <p>
 131. Momenteel is geen update of patch beschikbaar bij de
 132. producent. Wij kunnen alleen adviseren om aandachtig te zijn en
 133. het probleem goed op te volgen. De enige manier om het probleem
 134. te omzeilen is het beperken van toegang tot de SMB2 servers door
 135. middel firewalls, of het uitschakelen van de SMB2 diensten.
 136. </p>
 137. </body>
 138. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 139. </html>
 140. <!--
 141. Local Variables: ***
 142. mode: xml ***
 143. End: ***
 144. -->