Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

91 lines
3.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-10-08">
 3. <head>
 4. <title>
 5. Schikking met Microsoft zet Vrije Software in de kou
 6. </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>
 10. Schikking met Microsoft zet Vrije Software in de kou
 11. </h1>
 12. <p newsteaser="yes">
 13. De Europese Commissie heeft gisteren een voorlopig akkoord met
 14. Microsoft bekend gemaakt. De overeenkomst moet een regeling
 15. treffen voor het antitrustonderzoek naar de dominante positie
 16. van het bedrijf in de webbrowsermarkt. De Commissie is ook klaar
 17. om een schikking te treffen over interoperabiliteit. Men wil
 18. ervoor zorgen dat concurrerende producten kunnen samenwerken met
 19. desktoptoepassingen van Microsoft.
 20. </p>
 21. <p>
 22. De FSFE reageert op de pogingen van Commissaris Neelie Kroes en
 23. de Europese Commissie om meer competitie in de Europese
 24. browsermarkt te brengen. Alhoewel het duidelijk is dat de
 25. overeenkomst onder tijdsdruk tot stand is gekomen, zijn delen
 26. van de overeenkomst een verbetering ten opzichte van eerdere
 27. voorstellen van Microsoft.
 28. </p>
 29. <p>
 30. De FSFE is al jaren een standvastig verdediger van vrijheden
 31. voor software. Deze houding heeft de afgelopen zeven jaar
 32. geholpen om enkele details in het browserselectiescherm te
 33. verbeteren. Maar de aangepaste overeenkomst die Microsoft nu
 34. voorstelt, komt zeker niet tegemoet aan de legitieme eisen van de
 35. Vrije Softwaregemeenschap.
 36. </p>
 37. <p>
 38. Karsten Gerloff, voorzitter van de FSFE, zegt: "Het voorstel van
 39. Microsoft, zoals het nu voorligt, bevat veel achterdeurtjes
 40. langswaar deze veroordeelde monopolist een uitweg kan
 41. vinden. Het ontbreken van een controlesysteem zet Vrije
 42. Softwareprojecten in de kou. Microsoft belooft nergens op een
 43. ondubbelzinnige wijze dat ze zich in de toekomst aan de
 44. webstandaarden zullen houden, noch dat ze een einde zullen
 45. stellen aan de oude gewoonte van het bedrijf om standaarden uit
 46. te breiden met propriëtaire uitbreidingen."
 47. </p>
 48. <p>
 49. Om zich te beschermen tegen een ander mogelijk onderzoek van de
 50. Europese Commissie wil Microsoft ook enkele beloften maken zodat
 51. concurrerende programma's kunnen samenwerken met haar
 52. desktoptoepassingen zoals Outlook en Sharepoint. Maar Vrije
 53. Softwareprojecten, vaak de sterkste concurrenten voor de
 54. producten van dit bedrijf, zullen geen gebruik kunnen maken van
 55. de licenties op patenten die Microsoft voorstelt.
 56. </p>
 57. <p>
 58. FSFE's juridisch adviseur Carlo Piana zegt: "We zijn
 59. teleurgesteld dat enkele belangrijke bezorgdheden van de Vrije
 60. Softwaregemeenschap en andere kleine, innovatieve spelers niet
 61. worden aangepakt. Zij kunnen op eigen kracht niets
 62. afdwingen. Dit is een gemiste kans om nieuwe wegen te bewandelen
 63. voor het afdwingen van antitrustmaatregelen."
 64. </p>
 65. <p>
 66. De FSFE zal de voorstellen van Microsoft de komende weken
 67. grondig analyseren en haar bevindingen aan de Commissie
 68. overmaken. Wij willen helpen om tot een overeenkomst te komen
 69. die ons een duurzame, interoperabele en concurrentiële toekomst
 70. kan garanderen.
 71. </p>
 72. </body>
 73. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 74. </html>
 75. <!--
 76. Local Variables: ***
 77. mode: xml ***
 78. End: ***
 79. -->