Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

60 lines
2.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-10-06">
 3. <head>
 4. <title>
 5. Microsoft Tekel Davası: FSFE analizlerini Avrupa Komisyonu'na Sundu
 6. </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>Microsoft Tekel Davası: FSFE analizlerini Avrupa Komisyonu'na Sundu</h1>
 10. <p newsteaser="yes">
 11. Avrupa Komisyonu Microsoft'a karşı açılmış iki tekelcilik karşıtı
 12. davada karara varmanın eşiğinde. Bu kararların detayları önümüzdeki yıllarda
 13. Avrupa yazılım pazarında ne boyutta bir rekabet olabileceğini belirleyecek.
 14. </p>
 15. <p>
 16. Free Software Foundation Europe, Avrupa yazılım pazarında gerçek rekabeti
 17. mümkün kılmak için, yapılacak anlaşmanın içermesi gereken en temel maddeleri
 18. analiz etti. Bu kilit noktaları Avrupa Komisyonu'nden Neelie Kroes'e gönderdiği
 19. bir mektupta özetledi:
 20. </p>
 21. <ul>
 22. <li><a href="http://www.fsfe.org/campaigns/browserbundling/letter-20091005.en.html">Komisyon Üyesi Kroes'e Açık Mektup</a></li>
 23. </ul>
 24. <p>
 25. Kroes Microsoft'un Internet Explorer isimli tarayıcısını, rakip tarayıcı
 26. geliştiricilerini dışlayarak Windows işletim sistemlerine nasıl yerleştirdiğini
 27. inceliyor. Aynı zamanda Microsoft'u, rakiplerinin de yazılımlarını şirketin hâkim
 28. işletim sistemiyle çalışabilecek şekilde geliştirebilmesi için yeterli bilgiyi
 29. sunması konusunda ikna etmeye çalışıyor. Bu geçmişte Microsoft'un yapmayı
 30. reddettiği bir şeydi.
 31. </p>
 32. <p>
 33. FSFE, tarayıcı davasında verilecek kararın rakip tarayıcıların da önceden
 34. sisteme eklenmesini sağlayarak Microsoft'un Internet Explorer'ı ile
 35. aynı şartlara taşıması gerektiğine inanıyor. Hızla gelişen tarayıcıların
 36. tarafsız bir seçim ekranına dahil edilmesi gerekiyor.
 37. </p>
 38. <p>
 39. Masaüstü uygulamaları için, FSFE yazılım tekelcisinin birlikte çalışabilirlik
 40. verilerini Özgür Yazılım'larla kullanılabilecek bir şekilde yayınlaması
 41. gerektiğini savunuyor. Bunun yanında şirketle, kendi patentlerini Özgür
 42. Yazılımlar'a dayatmaması için bağlayıcı bir anlaşma yapılması gerekiyor.
 43. Bu uygulama Microsoft'un, rakiplerinin bu bilgileri kullanmasını önlemek
 44. için Korku, Belirsizlik ve Şüphe üçlüsünden yararlanmasını engelleyecektir.
 45. </p>
 46. </body>
 47. <translator>Oğuzhan Öğreden</translator><timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 48. </html>
 49. <!--
 50. Local Variables: ***
 51. mode: xml ***
 52. End: ***
 53. -->