Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

80 lines
2.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-10-06">
 3. <head>
 4. <title>
 5. Microsoft antitrustzaak: De FSFE biedt de Europese Commissie
 6. haar analyse aan
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>
 11. Microsoft antitrustzaak: De FSFE biedt de Europese Commissie
 12. haar analyse aan
 13. </h1>
 14. <p newsteaser="yes">
 15. De Europese Commissie staat aan de vooravond van een schikking met
 16. Microsoft over twee grote antitrustzaken. De details van de
 17. overeenkomst zullen nog vele jaren bepalend zijn voor de
 18. concurrentiemogelijkheden in de Europese Softwaremarkt.
 19. </p>
 20. <p>
 21. De Free Software Foundation Europe heeft een analyse gemaakt van
 22. de belangrijkste elementen die zo'n schikking moet bevatten om
 23. echte concurrentie in de Europese Softwaremarkt mogelijk te
 24. maken. Het heeft deze punten samengevat in een brief aan Europees
 25. Commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes:
 26. </p>
 27. <ul>
 28. <li>
 29. <a href="http://www.fsfe.org/campaigns/browserbundling/letter-20091005.en.html">
 30. Open brief aan Commissaris Kroes</a></li>
 31. </ul>
 32. <p>
 33. Kroes bekijkt de praktijk van Microsoft om haar Internet Explorer
 34. browser sterk te koppelen aan haar Windows besturingssysteem en
 35. het systematisch uitsluiten van concurrentie in deze markt. Ze
 36. wil Microsoft ook overtuigen om voldoende informatie ter
 37. beschikking te stellen zodat concurrerende ontwikkelaars hun
 38. software beter kunnen integreren in hun dominante
 39. besturingssysteem. Microsoft heeft dit in het verleden altijd
 40. geweigerd.
 41. </p>
 42. <p>
 43. Voor de FSFE is het noodzakelijk dat concurrerende browsers op
 44. gelijke voet behandeld worden als hun eigen Internet Explorer. Dit
 45. betekent dat ze net zoals hun eigen browser, samen met het
 46. besturingssysteem worden geïnstalleerd. Snel aan populariteit
 47. winnende browsers moeten worden aangeboden in een neutraal
 48. keuzescherm.
 49. </p>
 50. <p>
 51. Voor desktoptoepassingen vraagt de FSFE dat de softwaremonopolist
 52. de interoperabiliteitsinformatie op zo'n manier beschikbaar stelt
 53. dat ze ook voor het ontwikkelen van Vrije Software gebruikt kan
 54. worden. Het bedrijf moet ook een bindend engagement aangaan om
 55. haar patenten niet te gebruiken tegen Vrije Software. Zo wordt
 56. verhinderd dat Microsoft nog langer angst, onzekerheid en twijfel
 57. (FUD: fear, uncertainty and doubt) kan verspreiden die het voor
 58. haar concurrenten onmogelijk maakt om deze informatie te gebruiken.
 59. </p>
 60. </body>
 61. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 62. </html>
 63. <!--
 64. Local Variables: ***
 65. mode: xml ***
 66. End: ***
 67. -->