Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

58 lines
2.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-09-21">
 3. <head>
 4. <title>
 5. Özgür Yazılım Almanya Eyalet Seçimlerine Damgasını Vurdu
 6. </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>Özgür Yazılım Almanya Eyalet Seçimlerine Damgasını Vurdu</h1>
 10. <p newsteaser="yes">
 11. <a href="/documents/freesoftware.html">Özgür Yazılım</a> Almanya eyalet seçimlerine damgasını vurdu.
 12. Free Software Foundation Europe (FSFE) tarafından düzenlenen bir <a href="http://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">kampanya</a>
 13. sayesinde birçok partiden siyasîler, Özgür Yazılım ve Açık Ölçünlerin (Standart) Almanya'daki
 14. gizil gücünü (potansiyel) kabul etmiş oldu. FSFE destekçilerinden gelen sorulara yanıt olarak siyasîler, özgür yazılımın
 15. rekabete eşitlik getirdiğini, gelişimi hızlandırdığını ve masraflarda azalma sağladığını belirttiler.
 16. </p>
 17. <p>
 18. Özgür Yazılımlar - GNU/Linux işletim sistemi ya da Mozilla Firefox internet
 19. tarayıcısı gibi - herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabilir, herhangi bir kişi tarafından
 20. üzerinde çalışılabilir, düzenlenebilir ve aynı döngüye tekrar aktarılabilirler. FSFE genel başkanı
 21. <a href="/about/gerloff/gerloff.html">Karsten Gerloff</a> "Özgür Yazılım'ın ekonomiye büyük katkısı
 22. vardır." diyor: "Bu temelde, Almanya'nın küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha kaliteli hizmet
 23. sunabilecekler ve ülkemiz için kalıcı değerler üretebilecekler. Adayların bu imkânın ayırdında
 24. olmalarından çok memnunuz."
 25. </p>
 26. <p>
 27. Özgür Yazılım aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği için de bir ön gerekliliktir.
 28. "Yazılım 21'inci yüzyılın kültürel tekniğidir." diyor FSFE Almanya Başkanı
 29. <a href="/about/kirschner/kirschner.html">Matthias Kirschner</a>: "Herkesin bu konuda
 30. temel bir anlayış edinme fırsatı olmalıdır. FSFE'nin süregelen çalışmaları bugün burada
 31. meyvesini vermektedir."
 32. </p>
 33. <p>
 34. Her şeye rağmen, partiler Özgür Yazılım'ın faydalarını Almanya'nın ekonomik ve toplumsal
 35. hayatına nasıl yansıtacakları konuşunda kapsamlı bir yaklaşıma sahip değiller. Sorular ve
 36. yanıtlara, parti programlarının detaylı çözümlemeleriyle beraber FSFE'nin <a href="http://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">internet sayfalarından</a>
 37. ulaşılabiliyor. FSFE, bu boşluğu doldurmak için Özgür Yazılım'ın gizil gücüyle ilgilenen
 38. siyasîler ve tüm insanlar için, konunun ehli bir çalışma ortağı olarak görevine devam edecek.</p>
 39. </body>
 40. <tags>
 41. <tag>education</tag>
 42. <tag>de</tag>
 43. </tags>
 44. <translator>Oğuzhan Öğreden</translator><timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 45. </html>
 46. <!--
 47. Local Variables: ***
 48. mode: xml ***
 49. End: ***
 50. -->