Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

56 lines
1.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-09-09">
 3. <head>
 4. <title>
 5. Duitse verkiezingen: Stel uw kandidaat vragen over Vrije Software!
 6. </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>
 10. Duitse verkiezingen: Stel uw kandidaat vragen over Vrije Software!
 11. </h1>
 12. <p newsteaser="yes">
 13. Met de federale verkiezingen voor de deur roept de FSFE alle
 14. mensen die bezorgd zijn over vrijheid op om hun kandidaten
 15. vragen te stellen over Vrije Software en Open Standaarden. We
 16. hebben een pagina opgesteld over de
 17. Duitse
 18. <a href="http://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">Bundestagswahl</a>
 19. op 27 september 2009 die je kan helpen om vragen te stellen en
 20. waar we de antwoorden kunnen verzamelen.
 21. </p>
 22. <p>
 23. We hopen dat Vrije Software zo een verkiezingsthema zal
 24. worden. Dankzij de antwoorden van uw kandidaat kunnen we een
 25. overzicht geven van hun positie. Wat weten zij over Vrije
 26. Software en Open Standaarden? Hoe denken zij Vrije Software te
 27. kunnen gebruiken om de concurrentie in de Duitse IT-markt te
 28. vergroten? Wat is hun mening over Vrije Software in het
 29. onderwijs? Dit zijn enkele vragen waarop wij antwoord willen
 30. krijgen.
 31. </p>
 32. <p>
 33. We verzamelen de antwoorden van onze kandidaten op de
 34. wiki-pagina. We geven ook een overzicht van de partijprogramma's
 35. voor zover ze belang hebben voor Vrije Software. Door onze
 36. gezamenlijke inspanningen kunnen de kiezers op 27 september een
 37. beter gefundeerde keuze maken.
 38. </p>
 39. </body>
 40. <tags>
 41. <tag>education</tag>
 42. </tags>
 43. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 44. </html>
 45. <!--
 46. Local Variables: ***
 47. mode: xml ***
 48. End: ***
 49. -->