Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

64 lines
2.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-08-31">
 3. <head>
 4. <title>
 5. Thomas Jensch wordt coördinator van FSFE's edu-team
 6. </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>
 10. Thomas Jensch wordt coördinator van FSFE's edu-team
 11. </h1>
 12. <p newsteaser="yes">
 13. Thomas Jensch, momenteel stagiair in het FSFE kantoor te Zürich,
 14. wordt coördinator FSFE's edu-team. Eén van zijn stageopdrachten
 15. is het reorganiseren en heropstarten van de FSFE's activiteiten
 16. die verband houden met Vrije Software in het onderwijs. Hij
 17. heeft er ook mee ingestemd deze functie als coördinator te
 18. blijven uitoefenen na het beëindigen van zijn stageperiode in
 19. november.
 20. </p>
 21. <p>
 22. Eén van de eerste doelstellingen van het team is het updaten en
 23. herwerken van
 24. de <a href="http://www.fsfe.org/activities/education/education.html">
 25. 'Onderwijs' projectpagina's</a> en de
 26. <a href="http://wiki.fsfe.org/Education">wiki-pagina met nuttige
 27. informatie en links</a> over Vrije Software in het onderwijs.
 28. </p>
 29. <p>
 30. Als u nieuws en updates over de activiteiten van het team wil
 31. ontvangen kun u zich inschrijven voor
 32. de <a href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/edu-eu/">edu-eu@gnu.org
 33. mailinglist</a>. U kan het kernteam ook rechtstreeks mailen
 34. via <a href="mailto:edu-team@lists.fsfe.org">edu-team@lists.fsfe.org</a>
 35. </p>
 36. <p>
 37. <a href="http://www.fsfe.org/about/gerloff/gerloff.html">Karsten
 38. Gerloff</a>, voorzitter van de FSFE, werd onlangs nog
 39. geïnterviewd over de rol en de visie van FSFE over het gebruik van
 40. Vrije Software in het onderwijs. U kan
 41. <a href="http://www.linux-user.de/Downloads/LUCE/2009/lu-ce_2009-09.pdf">
 42. het interview hier lezen</a> (in het Duits).
 43. </p>
 44. </body>
 45. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 46. <tags>
 47. <tag>education</tag>
 48. </tags>
 49. </html>
 50. <!--
 51. Local Variables: ***
 52. mode: xml ***
 53. End: ***
 54. -->