Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

123 lines
5.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-07-28">
 3. <head>
 4. <title>AB Tarayıcı Davası: FSFE'ye göre antlaşmanın detayları önemli</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>AB Tarayıcı Davası: FSFE'ye göre antlaşmanın detayları önemli</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Free Software Foundation Europe (FSFE) Avrupa Komisyonu'nu
 9. Microsoft'a karşı yürütülen ve şirketi bir antlaşma önermeye yönelten
 10. tekelcilik soruşturmasındaki kararlı duruşundan dolayı tebrik etmektedir.
 11. Böyle bir antlaşma söz konusu olduğunda, detayların sağlıklı belirlenmesi
 12. internet tarayıcısı pazarındaki rekabet ve gelişim açısından çok önemli
 13. olacaktır.</p>
 14. <p>FSFE Başkanı Karsten Gerloff, "Gerçek müşteri seçimini temin etmek
 15. için, seçim ekranı dünyanın her yerindeki Microsoft Windows
 16. kullanıcıları için var olmalı, sadece Avrupa'dakiler için değil.
 17. Bu şirket, Internet Explorer'ı tüm pazarlarda Windows işletim sistemleriyle
 18. dahili olarak sunarak gerçekleştirdiği yasadışı bir uygulama sayesinde
 19. baskınlığını hâlâ koruyor. İfadesini küresel anlamda bulan bir pazarda,
 20. çözümler de küresel olmalıdır." diyor</p>
 21. <p>Davanın konuyla ilgili bir gözlemcisi olarak FSFE, yapılacak
 22. herhangi bir anlaşmanın rakip tarayıcıları Internet Explorer ile
 23. eşit bir zemine getirmesi gerektiğini vurgulamaya devam etmektedir.
 24. Onlar da Microsoft'un kendi tarayıcısı kadar kolay erişilebilir
 25. olmalı ve onlar da kullanıcılara en azından onun kadar sistemle
 26. bütünleşiklik sağlayabilmelidir.</p>
 27. <p>Seçim ekranına dahil edilecek tarayıcıların seçimiyle ilgili
 28. işlemler de bu antlaşmada önemli bir noktadır. Bu işlemler açık
 29. bir şekilde belirlenmiş bir yöntem üzerinden yapılmalı ve Avrupa
 30. Komisyonu tarafından dikkatle denetlenmelidir.</p>
 31. <p>FSFE'nin Hukukî Yöneticisi olan Adriaan de Groot, "Tarayıcıları
 32. basit bir şekilde kullanım oranlarına göre dahil etmek, pazarı
 33. canlandırmak yerine bugünkü halinde kalmasına neden olur. Bunun
 34. yerine pazardaki akımlar ve her tarayıcının platformlar arası
 35. uyumluluğu bu seçimin belirleyici özellikleri olmalı." diyor.</p>
 36. <p>FSFE, Avrupa Komisyonu'nu internet tarayıcısı pazarına, adil
 37. erişim, rekabet ve gelişimi getirme çabalarında desteklemeye
 38. devam edecek. FSFE, rekabet karşıtı tutumları, ister "bağlayıcı"
 39. ürünler yoluyla gerçekleştirilsin; ister standartların ve
 40. adil erişim hakkının ihmâl edilmesiyle, kabul edilemez bulmaktadır.</p>
 41. <p>FSFE, seçim özgürlüğünün savunucusudur ve Özgür Standartlar'ı korur.
 42. Bu da standartların, hukuka aykırı bir biçimde interneti belli biçimlere
 43. sokan patentli yazılımlarla ihlâline karşı çalışmayı da gerektirir. FSFE
 44. tarayıcı pazarına giren şirketleri, ürünlerinin hedefledikleri platformlarda
 45. düzgün çalışması için yaptıkları iyileştirmeleri de dışlamadan,
 46. desteklemektedir.</p>
 47. <p>Ama hiçbir şirket platform baskınlığını kullanarak, sunucu
 48. ve istemcilerin kontrolü yoluyla standartları aşındırarak
 49. İnternet'in nasıl bir biçimde olacağını dayatabilecek
 50. bir konumda olmamalıdır.</p>
 51. <p></p>
 52. <p>FSFE'nin bu konuda daha önce yaptığı açıklamalar için lütfen inceleyiniz:</p>
 53. <ul>
 54. <li><a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2009q1/000228.html">Web browser interoperability: FSFE welcomes EC's decision and offers support</a></li>
 55. <li><a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2009q1/000231.html">FSFE engages in the EU browser case</a></li>
 56. </ul>
 57. <p>FSFE'nin Avrupa Rekabet Komisyonu üyesi Neelie Kroes'e mektubunu okumak için lütfen inceleyiniz:</p>
 58. <ul>
 59. <li><a href="http://fsfe.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf">http://fsfe.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf</a></li>
 60. </ul>
 61. <h2>Geçmiş</h2>
 62. <p>FSFE daha önce de Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü'nü,
 63. 2001'de Microsoft'un birlikte çalışabilirlik (interoperability)
 64. verilerini açıklamamasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma sırasında
 65. desteklemişti. Bu Özgür Yazılım topluluğunun böyle bir davaya
 66. ilk kez müdahil oluşuydu ve 2004'te Microsoft'a karşı, birlikte
 67. çalışabilirlik bilgisinin açıklanmasını gerektiren nihai bir karara
 68. varılmasına yardımcı oldu.</p>
 69. <p>Karar 2007'de Avrupa Asliye Mahkemesi'nde alınan başka bir kararla
 70. onaylandı, ve süreç içinde Samba topluluğu ve tüm topluluk birlikte
 71. çalışabilirlik bilgilerine GNU Genel Kamu Lisansı şartları dahilinde
 72. erişebildi. Bu bilgiler şu anda yazılımları daha iyi ve birlikte çalışabilir,
 73. aynı zamanda da Bilişim Teknolojileri ekosistemine daha faydalı programlar
 74. haline getirmekte kullanılıyor.</p>
 75. <h2>Free Software Foundation Europe Hakkında:</h2>
 76. <p> Free Software Foundation Europe, Avrupa ülkelerinin çoğunda etkin
 77. olan ve bir çok küresel etkinliğe katılan, kâr amacı gütmeyen bir
 78. sivil toplum örgütüdür. Yazılımlara ulaşım, dijital topluma kimin
 79. katılabileceğini belirler. Bilgi çağında eşit katılımı ve rekabet
 80. özgürlüğünü güvence altına alabilmek için FSFE; kullanma, geliştirme,
 81. değiştirme ve kopyalama özgürlükleriyle tanımlanan Özgür Yazılım'ı
 82. ileriye götürmeye odaklanmıştır ve bu amaçla çalışır. 2001 yılında
 83. kurulmuştur ve bu konularda bir farkındalık yaratmak, Özgür Yazılım'ı
 84. politik ve hukukî olarak güvenceye almak ve Özgür Yazılım'ı
 85. destekleyerek insanlara özgürlüklerini vermek, FSFE'nin temel çalışma
 86. alanlarıdır.</p>
 87. <h2>Basın İletişimi İçin:</h2>
 88. <ul>
 89. <li>Karsten Gerloff,<a href="mailto:gerloff@fsfe.org">gerloff@fsfe.org</a>, +49 176 9690 4298</li>
 90. <li>Adriaan de Groot, <a href="mailto:groot@fsfeurope.org">groot@fsfeurope.org</a></li>
 91. <li>Carlo Piana, <a href="mailto:carlo@piana.eu">carlo@piana.eu</a></li>
 92. </ul>
 93. </body>
 94. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 95. <translator>Oğuzhan Öğreden</translator>
 96. </html>
 97. <!--
 98. Local Variables: ***
 99. mode: xml ***
 100. End: ***
 101. -->