Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

182 lines
6.4 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-07-28">
 3. <head>
 4. <title>
 5. EU browserzaak: Voor de FSFE zijn de details van de schikking
 6. van cruciaal belang
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>
 11. EU browserzaak: Voor de FSFE zijn de details van de schikking
 12. van cruciaal belang
 13. </h1>
 14. <p newsteaser="yes">
 15. De Free Software Foundation Europe (FSFE) feliciteert de
 16. Europese Commissie met haar standvastigheid in het
 17. antitrustonderzoek tegen Microsoft waardoor dit bedrijf is
 18. overgegaan tot het aanbieden van een schikking. Zoals altijd bij
 19. dit soort schikkingen zal het erop aan komen om de details goed
 20. af te spreken zodat concurrentie en innovatie hun herintrede
 21. kunnen doen in de browsermarkt.
 22. </p>
 23. <p>
 24. "Om haar klanten een echt vrije keuze aan te bieden moet het
 25. keuzescherm aan alle klanten over de hele wereld worden
 26. aangeboden, niet alleen in Europa", zegt Karsten Gerloff,
 27. voorzitter van de FSFE. "Het bedrijf slaagt er in haar dominante
 28. positie te behouden dankzij het netwerkeffect van de
 29. marktpositie die ze verwierf door de illegale praktijk van het
 30. bundelen van haar Internet Explorer met haar Windows
 31. besturingssysteem in alle markten waar ze software
 32. verkoopt. In een globale markt moeten ook globale maatregelen
 33. genomen worden."
 34. </p>
 35. <p>
 36. Als belanghebbende derde partij staat de FSFE erop dat om het
 37. even welke schikking ertoe moet leiden dat elke concurrerende
 38. browser op gelijke voet wordt behandeld. Ze moeten even
 39. makkelijk toegankelijk zijn als Microsofts eigen browser en de
 40. gebruiker moet eenzelfde integratie in het besturingssysteem
 41. aangeboden krijgen.
 42. </p>
 43. <p>
 44. De procedure voor het selecteren van een browser in het
 45. keuzescherm is zeer belangrijk. Deze procedure moet verlopen
 46. volgens een zeer duidelijk omschreven algoritme, dat van zeer
 47. nabij kan opgevolgd worden door de Europese Commissie.
 48. </p>
 49. <p>
 50. "Browsers oplijsten in volgorde van hun gebruikersaantallen zou
 51. de markt eerder bevriezen in haar huidige toestand dan haar
 52. nieuw leven in te blazen. Markttendenzen en de beschikbaarheid op
 53. verschillende platformen van de verschillende browsers zouden de
 54. belangrijkste parameters moeten zijn voor deze selectie", zegt
 55. Adriaan de Groot, juridisch coördinator van de FSFE.
 56. </p>
 57. <p>
 58. De FSFE blijft de Europese Commissie steunen in haar strijd voor
 59. een eerlijkere toegang, vrije concurrentie en innovatie in de
 60. browsermarkt. Voor de FSFE is anticompetitief gedrag
 61. onaanvaardbaar of het nu gaat om het 'koppelen' van producten of
 62. het omzeilen van standaarden en eerlijke toegang.
 63. </p>
 64. <p>
 65. De FSFE promoot vrije keuze en beschermt Open Standaarden. Dit
 66. omvat ook de strijd tegen het misbruik van standaarden door
 67. middel van propriëtaire uitbreidingen die het internet
 68. segmenteren. De FSFE is blij met elke nieuwe speler in de
 69. browsermarkt en de optimalisering van hun producten voor hun
 70. doelplatformen.
 71. </p>
 72. <p>
 73. Maar geen enkel bedrijf mag in zo'n positie komen dat zij
 74. eenzijdig kunnen bepalen hoe het internet eruit moet zien door
 75. middel van gebruik te maken van hun dominantie op een platform
 76. om standaarden te laten verwateren met hun controle over zowel
 77. de server- als de cliënttoepassingen.
 78. </p>
 79. <p></p>
 80. <p>
 81. Vroegere verklaringen van de FSFE over dit thema:
 82. </p>
 83. <ul>
 84. <li>
 85. <a href="/news/2009/news-20090120-02.html">
 86. Webbrowserinteroperabiliteit: de FSFE is verheugd over de
 87. beslissing van de EC en biedt ondersteuning aan</a></li>
 88. <li>
 89. <a href="/news/2009/news-20090227-01.nl.html">
 90. De FSFE engageert zich in de EU-browserzaak</a></li>
 91. </ul>
 92. <p>
 93. U vindt de brief aan de Europese Commissaris voor concurrentie
 94. Neelie Kroes op volgende locatie:
 95. </p>
 96. <ul>
 97. <li>
 98. <a href="/documents/20071219-opera-antitrust.pdf">
 99. http://fsfe.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf</a></li>
 100. </ul>
 101. <h2>Achtergrondinformatie</h2>
 102. <p>
 103. De FSFE ondersteunde eerder al het onderzoek van het DG
 104. concurrentie van de Europese Commissie in 2001 tegen de
 105. weigering van Microsoft om haar interoperabiliteitsgegevens
 106. bekend te maken. Dit was de eerste keer dat de Vrije
 107. Softwaregemeenschap betrokken was in zo'n zaak. Dit engagement
 108. heeft mee geleid naar de eindbeslissing in 2004 die Microsoft
 109. oplegde om de interoperabiliteitsinformatie publiek bekend te
 110. maken.
 111. </p>
 112. <p>
 113. De uitspraak hield ook stand bij de beslissing van het Europees
 114. Hof van Eerste Aanleg in 2007. Uiteindelijk kreeg Samba en de
 115. hele gemeenschap toegang tot de interoperabliliteitgegevens
 116. tegen voorwaarden die compatibel zijn met de GNU General Public
 117. License. De gegevens worden nu geïmplementeerd in meer en beter
 118. interoperabele software, ten voordele van het hele
 119. IT-ecosysteem.
 120. </p>
 121. <h2>De Free Software Foundation Europe</h2>
 122. <p>
 123. De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
 124. niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
 125. verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
 126. activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
 127. digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
 128. informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
 129. te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
 130. Vrije Software gedefinieerd met de vrijheden om de software te
 131. gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
 132. werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
 133. vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
 134. stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
 135. Vrije Software.
 136. </p>
 137. <h2>Perscontactt:</h2>
 138. <ul>
 139. <li>
 140. Karsten Gerloff,
 141. <a href="mailto:gerloff@fsfe.org">gerloff@fsfe.org</a>,
 142. +49 176 9690 4298</li>
 143. <li>
 144. Adriaan de Groot,
 145. <a href="mailto:groot@fsfeurope.org">groot@fsfeurope.org</a></li>
 146. <li>
 147. Carlo Piana,
 148. <a href="mailto:carlo@piana.eu">carlo@piana.eu</a></li>
 149. </ul>
 150. </body>
 151. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 152. </html>
 153. <!--
 154. Local Variables: ***
 155. mode: xml ***
 156. End: ***
 157. -->