Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

25 lines
888 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2009-07-02">
 4. <title>Fellowshipinterview met Smári McCarthy</title>
 5. <body>
 6. Smári McCarthy is een peinzend anarchist en een praktisch
 7. chaotische technicus met een sterke interesse in Vrije Software
 8. en democratie. Momenteel is hij de projectbeheerder voor het
 9. Icelandic Innovation Center. Smári werkt aan digitale
 10. productietechnieken en peer-to-peer opleidingen. In zijn vrije
 11. tijd ontrafelt hij de fundamentele theorieën over de organisatie
 12. van onze samenleving. Ik had een interessant gesprek met Smári
 13. over zijn projecten en de manier waarop ze bijdragen aan een
 14. meer duurzame wereld.
 15. </body>
 16. <link>http://fellowship.fsfe.org/interviews/</link>
 17. <tags>
 18. <tag>education</tag>
 19. <tag>fellowship-interview</tag>
 20. </tags>
 21. </news>
 22. </newsset>