Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

165 lines
6.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-06-24">
 3. <head>
 4. <title>
 5. De FSFE heeft een nieuwe voorzitter, vice-voorzitter en
 6. uitvoerend team
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>
 11. De FSFE heeft een nieuwe voorzitter, vice-voorzitter en
 12. uitvoerend team
 13. </h1>
 14. <p newsteaser="yes">
 15. Tijdens de Algemene Vergadering in Miraflores de la Sierra,
 16. Spanje hebben de leden van de FSFE voor verschillende
 17. activiteiten nieuwe coördinatoren aangesteld. Zowel voor
 18. strategische, juridische en uitvoerende coördinatie.
 19. </p>
 20. <p>
 21. "Het nieuwe team zal het zeer succesvolle werk van de FSFE
 22. verder zetten met een zelfde volgehouden focus op de langere
 23. termijn. Wij willen hard werken om het vertrouwen dat de Vrije
 24. Softwaregemeenschap in de FSFE stelt niet te beschamen", zegt
 25. Karsten Gerloff, de nieuwe voorzitter van de FSFE.
 26. </p>
 27. <p>
 28. Hij vervolgt:"Georg Greve en zijn team hebben de afgelopen acht
 29. jaar ongelooflijk werk geleverd. Ze hebben de FSFE opgebouwd
 30. vanaf nul tot een zeer gewaardeerde en betrouwbare groep
 31. gespecialiseerd in Vrije Software en een betrouwbare partner
 32. voor beleidsvorming en onderhandelingen."
 33. </p>
 34. <p>
 35. De nieuw verkozen vice-voorzitter Fernanda Weiden legt uit:"De FSFE
 36. zit stevig verankerd in de gemeenschap. De mensen in deze
 37. organisatie zijn niet alleen vertrouwd met de technologie zelf,
 38. maar begrijpen ook heel goed de sociale en politieke aspecten
 39. ervan. Samen kunnen we nieuwe denksporen blijven ontwikkelen
 40. over de manier waarop onze gemeenschap met kennis omgaat en hoe
 41. we onze technologie maximaal kunnen laten renderen."
 42. </p>
 43. <p>
 44. Christian Holz, aangesteld Uitvoeren Directeur, zegt:"Door mijn
 45. achtergrond in het bedrijfsleven en het feit dat ik al van begin
 46. jaren negentig werkte met Vrije Software, ben ik heel blij dat
 47. ik een actievere rol in de FSFE kan opnemen. Het team is heel
 48. gemotiveerd en we hebben een ongelooflijke ploeg vrijwilligers
 49. die onze acties en waarden ondersteunen."
 50. </p>
 51. <p>
 52. Adriaan de Groot, aangesteld als Freedom Task Force
 53. coördinator:"Nu Vrije Software een alledaags gegeven geworden
 54. is, worden opleiding en advies over de juridische aspecten ervan
 55. steeds belangrijker. Met de FTF zullen we de belangen van Vrije
 56. Softwareprojecten blijven beschermen. We staan ook steeds klaar
 57. om de gemeenschap te helpen als problemen de kop op steken."
 58. </p>
 59. <p>
 60. Matthias Kirschner, aangenomen als coördinator van de Fellowship
 61. en het Duitse team zegt: "De Fellowship is onmisbaar voor het
 62. promoten van Vrije Software in onze gemeenschap. Het is een
 63. magneet geworden voor verstandige, toegewijde mensen die echt om
 64. Vrije Sofware geven en een belangrijke pijler voor een
 65. financieel gezonde FSFE. Wij zullen de Fellows van de FSFE
 66. helpen om het verschil te maken, om het even waar ze zijn."
 67. </p>
 68. <p>
 69. Georg Greve, stichter en voormalig voorzitter van de FSFE zal
 70. actief blijven als vrijwilliger. Hij heeft uitdrukkelijk zijn
 71. steun voor het nieuwe team uitgedrukt. "Ik ben er absoluut van
 72. overtuigd dat deze uitzonderlijke mensen een "dream team" zullen
 73. vormen dat garant staat voor continuïteit en tevens veranderingen zal
 74. kunnen doorvoeren die van de FSFE een betere, grotere en meer
 75. succesvolle groep zullen maken. Ik heb de laatste maanden met
 76. veel plezier voor hen en met hen deze overdracht voorbereid. Ik
 77. kijk al uit naar de vele verwezelijkingen voor Vrije Software
 78. die uit dit team zullen groeien."
 79. </p>
 80. <p></p>
 81. <p>Meer informatie over het nieuwe team:</p>
 82. <ul>
 83. <li>
 84. Karsten Gerloff: <a href="http://fsfe.org/about/gerloff/">
 85. http://fsfe.org/about/gerloff/</a></li>
 86. <li>
 87. Fernanda Weiden: <a href="http://fsfe.org/about/weiden/">
 88. http://fsfe.org/about/weiden/</a></li>
 89. <li>
 90. Christian Holz: <a href="http://fsfe.org/about/holz/">
 91. http://fsfe.org/about/holz/</a></li>
 92. <li>
 93. Adriaan de Groot: <a href="http://fsfe.org/about/adridg/">
 94. http://fsfe.org/about/adridg/</a></li>
 95. <li>
 96. Matthias
 97. Kirschner: <a href="http://fsfe.org/about/kirschner/">
 98. http://fsfe.org/about/kirschner/</a></li>
 99. </ul>
 100. <p>Een persoonlijke blog van Georg Greve:</p>
 101. <ul>
 102. <li><a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=354">
 103. http://blogs.fsfe.org/greve/?p=354</a></li>
 104. </ul>
 105. <p></p>
 106. <p>U kan het nieuwe team contacteren voor opmerkingen::</p>
 107. <ul>
 108. <li>Karsten Gerloff: +49 176 9690 4298</li>
 109. <li>Fernanda Weiden: +41 764 0218 66</li>
 110. <li>Christian Holz: +49 178 8359 482</li>
 111. <li>Adriaan de Groot: +31 6 2856 1142</li>
 112. <li>Matthias Kirschner: +49 176 2952 0450</li>
 113. </ul>
 114. <h2>De Free Software Foundation Europe</h2>
 115. <p>
 116. De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
 117. niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
 118. verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
 119. activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
 120. digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
 121. informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
 122. te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
 123. Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
 124. gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
 125. werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
 126. vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
 127. stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
 128. Vrije Software.
 129. </p>
 130. <ul>
 131. <li><a href="http://fsfe.org">http://fsfe.org</a></li>
 132. </ul>
 133. <p>
 134. Perscontact: <a href="mailto:gerloff@fsfe.org">gerloff
 135. &lt;AT&gt; fsfeurope &lt;DOT&gt; org</a>
 136. </p>
 137. </body>
 138. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 139. </html>