Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
選択できるのは25トピックまでです。 トピックは、先頭が英数字で、英数字とダッシュ('-')を使用した35文字以内のものにしてください。
 
 
 
 
 
 

164 行
6.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2009-06-24">
<head>
<title>
De FSFE heeft een nieuwe voorzitter, vice-voorzitter en
uitvoerend team
</title>
</head>
<body>
<h1>
De FSFE heeft een nieuwe voorzitter, vice-voorzitter en
uitvoerend team
</h1>
<p newsteaser="yes">
Tijdens de Algemene Vergadering in Miraflores de la Sierra,
Spanje hebben de leden van de FSFE voor verschillende
activiteiten nieuwe coördinatoren aangesteld. Zowel voor
strategische, juridische en uitvoerende coördinatie.
</p>
<p>
"Het nieuwe team zal het zeer succesvolle werk van de FSFE
verder zetten met een zelfde volgehouden focus op de langere
termijn. Wij willen hard werken om het vertrouwen dat de Vrije
Softwaregemeenschap in de FSFE stelt niet te beschamen", zegt
Karsten Gerloff, de nieuwe voorzitter van de FSFE.
</p>
<p>
Hij vervolgt:"Georg Greve en zijn team hebben de afgelopen acht
jaar ongelooflijk werk geleverd. Ze hebben de FSFE opgebouwd
vanaf nul tot een zeer gewaardeerde en betrouwbare groep
gespecialiseerd in Vrije Software en een betrouwbare partner
voor beleidsvorming en onderhandelingen."
</p>
<p>
De nieuw verkozen vice-voorzitter Fernanda Weiden legt uit:"De FSFE
zit stevig verankerd in de gemeenschap. De mensen in deze
organisatie zijn niet alleen vertrouwd met de technologie zelf,
maar begrijpen ook heel goed de sociale en politieke aspecten
ervan. Samen kunnen we nieuwe denksporen blijven ontwikkelen
over de manier waarop onze gemeenschap met kennis omgaat en hoe
we onze technologie maximaal kunnen laten renderen."
</p>
<p>
Christian Holz, aangesteld Uitvoeren Directeur, zegt:"Door mijn
achtergrond in het bedrijfsleven en het feit dat ik al van begin
jaren negentig werkte met Vrije Software, ben ik heel blij dat
ik een actievere rol in de FSFE kan opnemen. Het team is heel
gemotiveerd en we hebben een ongelooflijke ploeg vrijwilligers
die onze acties en waarden ondersteunen."
</p>
<p>
Adriaan de Groot, aangesteld als Freedom Task Force
coördinator:"Nu Vrije Software een alledaags gegeven geworden
is, worden opleiding en advies over de juridische aspecten ervan
steeds belangrijker. Met de FTF zullen we de belangen van Vrije
Softwareprojecten blijven beschermen. We staan ook steeds klaar
om de gemeenschap te helpen als problemen de kop op steken."
</p>
<p>
Matthias Kirschner, aangenomen als coördinator van de Fellowship
en het Duitse team zegt: "De Fellowship is onmisbaar voor het
promoten van Vrije Software in onze gemeenschap. Het is een
magneet geworden voor verstandige, toegewijde mensen die echt om
Vrije Sofware geven en een belangrijke pijler voor een
financieel gezonde FSFE. Wij zullen de Fellows van de FSFE
helpen om het verschil te maken, om het even waar ze zijn."
</p>
<p>
Georg Greve, stichter en voormalig voorzitter van de FSFE zal
actief blijven als vrijwilliger. Hij heeft uitdrukkelijk zijn
steun voor het nieuwe team uitgedrukt. "Ik ben er absoluut van
overtuigd dat deze uitzonderlijke mensen een "dream team" zullen
vormen dat garant staat voor continuïteit en tevens veranderingen zal
kunnen doorvoeren die van de FSFE een betere, grotere en meer
succesvolle groep zullen maken. Ik heb de laatste maanden met
veel plezier voor hen en met hen deze overdracht voorbereid. Ik
kijk al uit naar de vele verwezelijkingen voor Vrije Software
die uit dit team zullen groeien."
</p>
<p></p>
<p>Meer informatie over het nieuwe team:</p>
<ul>
<li>
Karsten Gerloff: <a href="http://fsfe.org/about/gerloff/">
http://fsfe.org/about/gerloff/</a></li>
<li>
Fernanda Weiden: <a href="http://fsfe.org/about/weiden/">
http://fsfe.org/about/weiden/</a></li>
<li>
Christian Holz: <a href="http://fsfe.org/about/holz/">
http://fsfe.org/about/holz/</a></li>
<li>
Adriaan de Groot: <a href="http://fsfe.org/about/adridg/">
http://fsfe.org/about/adridg/</a></li>
<li>
Matthias
Kirschner: <a href="http://fsfe.org/about/kirschner/">
http://fsfe.org/about/kirschner/</a></li>
</ul>
<p>Een persoonlijke blog van Georg Greve:</p>
<ul>
<li><a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=354">
http://blogs.fsfe.org/greve/?p=354</a></li>
</ul>
<p></p>
<p>U kan het nieuwe team contacteren voor opmerkingen::</p>
<ul>
<li>Karsten Gerloff: +49 176 9690 4298</li>
<li>Fernanda Weiden: +41 764 0218 66</li>
<li>Christian Holz: +49 178 8359 482</li>
<li>Adriaan de Groot: +31 6 2856 1142</li>
<li>Matthias Kirschner: +49 176 2952 0450</li>
</ul>
<h2>De Free Software Foundation Europe</h2>
<p>
De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
Vrije Software.
</p>
<ul>
<li><a href="http://fsfe.org">http://fsfe.org</a></li>
</ul>
<p>
Perscontact: <a href="mailto:gerloff@fsfe.org">gerloff
&lt;AT&gt; fsfeurope &lt;DOT&gt; org</a>
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>