Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

203 lines
5.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-05-15">
 3. <head>
 4. <title>
 5. De FSFE zoekt een coördinator en vaste medewerkers voor haar
 6. juridische afdeling
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>
 11. De FSFE zoekt een coördinator en vaste medewerkers voor haar
 12. juridische afdeling
 13. </h1>
 14. <h2>Taakomschrijving</h2>
 15. <p>
 16. De FSFE werd in 2001 opgericht als een multiculturele
 17. organisatie met vrijwilligers en vaste medewerkers uit
 18. verschillenden Europese landen. We functioneren als een
 19. resultaatgerichte NGO en geloven in een constructieve
 20. dialoog om duurzame politieke en juridische veranderingen te
 21. bekomen. De structuren die rond de FSFE zijn opgebouwd reiken
 22. verder dan de Vrije Softwaregemeenschap en blijken een goede
 23. basis om projecten en initiatieven van gemotiveerde bekwame
 24. individuen vooruit te stuwen.
 25. </p>
 26. <p newsteaser="yes">
 27. De FSFE is op zoek naar een coördinator en enkele
 28. vaste medewerkers voor onze juridische afdeling, de Freedom Task
 29. Force. De FTF-coördinator en de stafmedewerkers werken samen met
 30. een team van vrijwilligers en vaste medewerkers om de
 31. doelstellingen van de FSFE te bereiken.
 32. </p>
 33. <h2>Verantwoordelijkheden:</h2>
 34. <ul>
 35. <li>
 36. De organisatie van de juridische activiteiten van de FSFE,
 37. voornamelijk door de FSFE strategische en tactische informatie
 38. te bezorgen over de juridische situatie in Europa;</li>
 39. <li>
 40. Vragen beantwoorden die worden ingediend via e-mail en de
 41. online tracker;</li>
 42. <li>
 43. Opleidingen geven over Vrije Softwarelicenties en verwante
 44. onderwerpen;</li>
 45. <li>
 46. Advies geven over Vrije Softwarelicenties en verwante
 47. onderwerpen;</li>
 48. <li>
 49. Ondersteunen en uitbreiden van het Europees Juridisch
 50. Netwerk;</li>
 51. <li>
 52. Documentatie- en communicatieïnitiatieven opstarten in het
 53. Europees Juridisch Netwerk om kennis te genereren waar de hele
 54. Vrije Softwaregemeenschap in kan delen;</li>
 55. <li>
 56. Vergaderingen en conferenties organiseren voor Europese
 57. belanghebbenden in Vrije Software.</li>
 58. <li>
 59. Toespraken houden en deelnemen aan panelgesprekken om de
 60. activiteiten en de diensten van de FTF beter bekend te
 61. maken.</li>
 62. </ul>
 63. <h2>Gevraagde kwalificaties:</h2>
 64. <ul>
 65. <li>
 66. bekwaam coördinator</li>
 67. <li>
 68. bekwaam onderhandelaar</li>
 69. <li>
 70. ervaring in de bedrijfswereld</li>
 71. <li>
 72. goede kennis van de Vrije Softwaregemeenschap</li>
 73. <li>
 74. persoonlijke en professionele betrouwbaarheid</li>
 75. <li>
 76. overtuigend communiceren voor publiek</li>
 77. <li>
 78. kennis van computertechnologie</li>
 79. <li>
 80. vakkundig gebruik van Vrije Software (GNU/Linux, OpenOffice.org)</li>
 81. <li>
 82. zeer goede kennis van het Engels</li>
 83. </ul>
 84. <h2>Nuttige ervaring:</h2>
 85. <ul>
 86. <li>
 87. ervaring in het werken met een team</li>
 88. <li>
 89. ervaring met deadlines</li>
 90. <li>
 91. ervaring in het managen van een klein team</li>
 92. <li>
 93. beroepservaring (2 jaar) in een coördinerende of
 94. technologische functie</li>
 95. <li>
 96. kennis van het Duits</li>
 97. </ul>
 98. <h2>Het zou interessant zijn als u:</h2>
 99. <ul>
 100. <li>
 101. geïnteresseerd bent in het hoe en waarom van licenties</li>
 102. <li>
 103. geïnteresseerd bent in de werking van de wet (geen
 104. specifiek domein)</li>
 105. <li>
 106. geïnteresseerd bent in de werking van Vrije
 107. Softwareprojecten</li>
 108. <li>
 109. geïnteresseerd bent in de werking van bedrijven</li>
 110. <li>
 111. enige kennis hebt van het Frans en/of het Spaans</li>
 112. </ul>
 113. <h2>Arbeidvoorwaarden</h2>
 114. <ul>
 115. <li>
 116. De FTF coördinator en medewerkers werken meestal vanuit hun
 117. kantoor, al kunnen de doelstellingen van de organisatie u op
 118. alternatieve plaatsen brengen. Thuiswerk is mogelijk.</li>
 119. <li>
 120. De FTF coördinator en medewerkers houden zich meestal aan de
 121. gewone kantooruren, daarbovenop zal er geregeld 's avonds en
 122. tijdens de weekends overgewerkt moeten worden om op bepaalde
 123. activiteiten zoals de Algemene Vergadering of als
 124. vertegenwoordiger van de organisatie op evenementen, aanwezig
 125. te kunnen zijn.</li>
 126. </ul>
 127. <h2>Wat zit er in voor u?</h2>
 128. <ul>
 129. <li>
 130. De FTF geeft u de kans om te werken in een heel gemotiveerde
 131. omgeving met mensen uit verschillende culturen aan thema's die
 132. heel relevant zijn en die de werking van onze gemeenschap de volgende
 133. decennia mee zullen bepalen.</li>
 134. <li>
 135. De FSFE heeft een unieke structuur, als gedecentraliseerde
 136. internationale organisatie die werkt aan verschillende
 137. projecten met een mix van enthousiaste vrijwilligers en
 138. werknemers uit verschillende landen.</li>
 139. <li>
 140. De FSFE biedt u de kans om mensen met heel uiteenlopende
 141. vaardigheden te ontmoeten, uit verschillende domeinen zoals
 142. de technologische, de politieke en de juridische wereld.</li>
 143. <li>
 144. De FSFE biedt u een werkomgeving met grote
 145. verantwoordelijkheden en veel uitdagingen voor zelfstandige,
 146. gemotiveerde personen die hun eigen werkomgeving en projecten
 147. naar een hoog niveau weten te tillen.</li>
 148. </ul>
 149. <h2>Bijkomende informatie</h2>
 150. <ul>
 151. <li>
 152. U kan onze begrotingen van de laatste jaren consulteren
 153. via <a href="/about/funds/funds.html">http://fsfe.org/about/funds/funds.en.html</a></li>
 154. </ul>
 155. <h2>Hoe solliciteren?</h2>
 156. <p>
 157. Als deze functie u aanspreekt, kan u solliciteren bij de
 158. uitvoerende raad via council -- AT -- fsfeurope.org, voeg zeker
 159. een CV en brief met uw motivering toe aan de mail. Hou rekening
 160. met de informatie uit <a href="/activities/os/">Open
 161. Standaarden</a>
 162. en <a href="http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html">zend
 163. geen Microsoft Word documenten</a>.
 164. </p>
 165. <p>
 166. Wij bekijken alle sollicitaties en nemen persoonlijk contact op
 167. met de meest beloftevolle sollicitanten.
 168. </p>
 169. </body>
 170. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 171. </html>
 172. <!--
 173. Local Variables: ***
 174. mode: xml ***
 175. End: ***
 176. -->