Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

77 lines
2.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-04-18">
 3. <head>
 4. <title>FSFE og Brorskapet omorganiserer domenene</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE og Brorskapet omorganserer domenene</h1>
 8. <p newsteaser="yes">
 9. De siste månedene har Free Software Foundation Europe (FSFE)
 10. foretatt en betydelig forbedring av den tekniske infrastrukturen
 11. til Brorskapet. Vi har flyttet Brødrenes blogger til
 12. en <a href="http://blogs.fsfe.org/">ny side</a>, vi har opprettet
 13. en <a href="http://planet.fsfe.org/">planet</a> som aggregerer
 14. Brødrenes blogger, og vi har bidratt med en forbedret og mer
 15. funksjonell <a href="http://wiki.fsfe.org/">wiki</a>.
 16. </p>
 17. <p>
 18. For å gjøre hele infrastrukturen til Brorskapet mer tilgjengelig
 19. har vi også omorganisert domenene til disse tjenestene.
 20. </p>
 21. <p>
 22. Fra og med idag vil dette være de nye adressene:
 23. </p>
 24. <ul>
 25. <li>
 26. FSFEs Brorskap:
 27. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">http://fellowship.fsfe.org/</a>
 28. </li>
 29. <li>
 30. Brødrenes blogger:
 31. <a href="http://blogs.fsfe.org/">http://blogs.fsfe.org/</a>
 32. </li>
 33. <li>
 34. Brorskapets planet:
 35. <a href="http://planet.fsfe.org/">http://planet.fsfe.org/</a>
 36. </li>
 37. <li>
 38. The Fellowship wiki:
 39. <a href="http://wiki.fsfe.org">http://wiki.fsfe.org</a>
 40. </li>
 41. </ul>
 42. <p>
 43. Ved siden av endringene for Brorskapets domener har vi også endret
 44. adressen til FSFEs offisielle hjemmeside, som fra nå av vil
 45. være: <a href="http://fsfe.org/">http://fsfe.org/</a>.
 46. </p>
 47. <p>
 48. Den gamle fsfeurope.org-adressen vil fortsette virke, og sende deg
 49. videre til våre sider,
 50. but <a href="http://fsfe.org/">http://fsfe.org</a> er fra nå av
 51. FSFEs offisielle adresse.
 52. </p>
 53. <p>
 54. Det er på tide å gjøre justeringer til bokmerker og gamle lenker,
 55. og <a href="https://fellowship.fsfe.org/join"><strong>bli med i
 56. Brorskapet!</strong></a>
 57. </p>
 58. </body>
 59. <translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
 60. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 61. </html>
 62. <!--
 63. Local Variables: ***
 64. mode: xml ***
 65. End: ***
 66. -->