Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

25 lines
877 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2009-04-15">
 4. <title>Fellowshipinterview met Myriam Schweingruber</title>
 5. <body>
 6. Myriam Schweingruber is een toegewijde pleitbezorgster voor
 7. Vrije Software met de gave om mensen te kunnen overtuigen. Door
 8. haar werk als vertaler, leerkracht en apotheker is ze zeer
 9. bedreven in het communiceren en komt ze heel geloofwaardig
 10. over. Ze is vooral actief in de Zwitserse gemeenschap en stond
 11. mee aan de wieg van Whilhelm Tux, een aan de FSFE geassocieerde
 12. organisatie, waar ze ook een tijdje voorzitter van was. Lees ons
 13. nieuwste artikel uit de serie Fellowshipinterviews - "The
 14. smallest unit of freedom".
 15. </body>
 16. <link>http://fellowship.fsfe.org/interviews/</link>
 17. <tags>
 18. <tag>fellowship-interview</tag>
 19. </tags>
 20. </news>
 21. </newsset>