Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Non puoi selezionare più di 25 argomenti Gli argomenti devono iniziare con una lettera o un numero, possono includere trattini ('-') e possono essere lunghi fino a 35 caratteri.
 
 
 
 
 
 

66 righe
2.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-04-11">
 3. <head>
 4. <title>
 5. De kandidaten voor de eerste Fellowshipzetel van de algemene
 6. vergadering van de FSFE.</title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>
 10. De kandidaten voor de eerste Fellowshipzetel van de algemene
 11. vergadering van de FSFE.
 12. </h1>
 13. <p newsteaser="yes">
 14. De verkiezing van de eerste Fellowshipzetel in de algemene
 15. vergadering van de FSFE kan nu echt van start gaan. Vier
 16. personen hebben
 17. zich <a href="/news/2009/news-20090301-01.html">kandidaat
 18. gesteld</a>:Torsten Grote, Jan-Hendrik Peters, Michel Roche en
 19. Björn Schießle.
 20. </p>
 21. <p>
 22. Op
 23. de <a href="http://wiki.fsfe.org/election09">verkiezingspagina</a>
 24. kan u meer informatie vinden over de kandidaten zodat u goed
 25. geïnformeerd kan beslissen welke kandidaat u als
 26. vertegenwoordiger in de algemene vergadering wil.
 27. </p>
 28. <p>Het tijdschema voor de verkiezingen</p>
 29. <ul>
 30. <li>
 31. Kandidaten krijgen de kans om zich voor te stellen via hun
 32. websites en blogs, die ook verzameld zullen worden op <a
 33. href="http://planet.fsfe.org">FSFE planet</a>.</li>
 34. <li>
 35. Het staat alle Fellows vrij om de kandidaten te contacteren om
 36. zo een goed gefundeerde keuze te kunnen maken.</li>
 37. <li>
 38. <strong>Stemperiode</strong>: de hele maand mei 2009</li>
 39. <li>
 40. Het resultaat wordt bekendgemaakt op 1 juni 2009</li>
 41. </ul>
 42. <p>
 43. Deze agenda moet de verkozen kandidaat in staat stellen om al
 44. deel te nemen aan de algemene vergadering 2009 in Miraflores,
 45. Spanje. Hij zal daar onder andere mee kunnen kiezen voor het
 46. nieuw uitvoerend comité van de FSFE (voorzitter, vice-voorzitter en
 47. penningmeester) voor de periode 2009-2011. Ook de nieuw functie
 48. van uitvoerend directeur voor de organisatie zal op deze
 49. vergadering officieel ingevuld worden.
 50. </p>
 51. </body>
 52. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 53. </html>
 54. <!--
 55. Local Variables: ***
 56. mode: xml ***
 57. End: ***
 58. -->