Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

65 lines
2.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2009-04-11">
<head>
<title>
De kandidaten voor de eerste Fellowshipzetel van de algemene
vergadering van de FSFE.</title>
</head>
<body>
<h1>
De kandidaten voor de eerste Fellowshipzetel van de algemene
vergadering van de FSFE.
</h1>
<p newsteaser="yes">
De verkiezing van de eerste Fellowshipzetel in de algemene
vergadering van de FSFE kan nu echt van start gaan. Vier
personen hebben
zich <a href="/news/2009/news-20090301-01.html">kandidaat
gesteld</a>:Torsten Grote, Jan-Hendrik Peters, Michel Roche en
Björn Schießle.
</p>
<p>
Op
de <a href="http://wiki.fsfe.org/election09">verkiezingspagina</a>
kan u meer informatie vinden over de kandidaten zodat u goed
geïnformeerd kan beslissen welke kandidaat u als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering wil.
</p>
<p>Het tijdschema voor de verkiezingen</p>
<ul>
<li>
Kandidaten krijgen de kans om zich voor te stellen via hun
websites en blogs, die ook verzameld zullen worden op <a
href="http://planet.fsfe.org">FSFE planet</a>.</li>
<li>
Het staat alle Fellows vrij om de kandidaten te contacteren om
zo een goed gefundeerde keuze te kunnen maken.</li>
<li>
<strong>Stemperiode</strong>: de hele maand mei 2009</li>
<li>
Het resultaat wordt bekendgemaakt op 1 juni 2009</li>
</ul>
<p>
Deze agenda moet de verkozen kandidaat in staat stellen om al
deel te nemen aan de algemene vergadering 2009 in Miraflores,
Spanje. Hij zal daar onder andere mee kunnen kiezen voor het
nieuw uitvoerend comité van de FSFE (voorzitter, vice-voorzitter en
penningmeester) voor de periode 2009-2011. Ook de nieuw functie
van uitvoerend directeur voor de organisatie zal op deze
vergadering officieel ingevuld worden.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->