Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

145 lines
5.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-03-25">
 3. <head>
 4. <title>
 5. Vandaag is het DFD‘09, de internationale dag voor vrije documenten
 6. </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>
 10. Vandaag is het DFD‘09, de internationale dag voor vrije documenten
 11. </h1>
 12. <p newsteaser="yes">
 13. Een grote internationale gemeenschap organiseert vandaag
 14. bijeenkomsten om de tweede Document Freedom Day te vieren. Na
 15. een succesvolle dag in 2008 helpen ook dit jaar over heel de
 16. wereld verschillende Document Freedom Day-teams om vrije
 17. documenten en Open Standaarden beter bekend te maken.
 18. </p>
 19. <p>
 20. In een wereld waar gegevens steeds meer in elektronische
 21. formaten worden bewaard, zijn Open Standaarden onmisbaar. Zij
 22. garanderen dat informatie bereikbaar blijft ook als de
 23. toepassing waarmee ze origineel werd gegenereerd niet langer
 24. bestaat. De vragen rond vrije documenten hebben een grote impact
 25. op keuzevrijheid van de consument, de concurrentie en het aanbod
 26. op de markten en de soevereiniteit van landen en regeringen.
 27. </p>
 28. <p>
 29. "Wij zijn blij dat onze gemeenschap dit jaar nog gegroeid is",
 30. zegt Ivan Jelic, coördinator van de DFD. "We verwachten dat de
 31. activiteiten van de verschillende teams waar heel uiteenlopend
 32. zullen zijn, van toespraken en informatieve evenementen tot het
 33. bevrijden van universitaire documenten en het promoten van Open
 34. Standaarden bij lokale overheden."
 35. </p>
 36. <p>
 37. "Net zoals andere Open Standaarden laten ook vrije documenten
 38. haar gebruikers toe om vrij te kiezen welke applicatie ze
 39. gebruiken, terwijl men toch kan blijven communiceren en
 40. samenwerken met anderen", zegt Georg Greve, voorzitter van de
 41. FSFE. "Deze keuzevrijheid zorgt voor concurrentie op de markt
 42. van tekstverwerkers. En gezonde concurrentie zorgt er voor dat
 43. bedrijven en softwareontwikkelaars moeten blijven innoveren en
 44. niet langer eenzijdig de prijs kunnen bepalen. Dus vrije
 45. documenten leiden naar betere software en lagere prijzen. Vrije
 46. documenten die vroeger gecreëerd werden zullen ook met de
 47. programma's van morgen gelezen kunnen worden. Uw gegevens zijn
 48. duurzaam bewaard en zullen niet langer het slachtoffer zijn van
 49. door de producent opgelegde incompatibiliteiten door middel van
 50. een eindeloze reeks updates."
 51. </p>
 52. <p>
 53. Het DFD-team probeert alle informatie over de activiteiten die
 54. dit jaar georganiseerd worden te verzamelen. Deze informatie
 55. wordt geordend en gepubliceerd op onze website. Als u informatie
 56. hebt over lokale initiatieven voor de bevrijding van documenten
 57. zend dan een mail naar: contact AT documentfreedom.org
 58. </p>
 59. <h2>Hoe u kan helpen</h2>
 60. <p>De Document Freedom Day is één groot samenwerkingsverband</p>
 61. <p>
 62. U kan helpen om het verschil te maken door te linken
 63. naar <a href="http://documentfreedom.org">http://documentfreedom.org</a>,
 64. u kan daarvoor een eigen logo gebruiken of er gebruiken
 65. van <a href="http://documentfreedom.org/Artwork">http://documentfreedom.org/Artwork</a>.
 66. </p>
 67. <p>
 68. U kan ook enkele van onze DFD-strooibriefjes afdrukken
 69. van op <a href="http://www.documentfreedom.org/Artwork#Leaflet">http://www.documentfreedom.org/Artwork#Leaflet</a>
 70. en uitdelen aan collega's, familie of vrienden. En als u in een
 71. echt creatieve bui bent, kan u foto's nemen of een video maken
 72. met een persoonlijke boodschap die toont wat u onder vrije
 73. documenten verstaat.
 74. </p>
 75. <h2>Over de Document Freedom Day</h2>
 76. <p>
 77. De Document Freedom Day (DFD) is een internationale dag voor de
 78. bevrijding van documenten. Wereldwijd helpen ongeveer 250 teams
 79. om van deze dag een succes te maken. Het is een actie vanuit
 80. de basis om een groter bewustzijn creëren voor het belang van vrije
 81. documentformaten en Open Standaarden in het algemeen.
 82. </p>
 83. <p>
 84. Document Freedom Day wordt ondersteund door een grote groep
 85. personen en organisaties waaronder ANSOL, Ars Aperta,
 86. BrOffice.org, COSS, Esoma, Estándares Abiertos, FFII, Free
 87. Knowledge Foundation, Free Software Foundation, Free Software
 88. Foundation Europe, Free Software Foundation Latin America,
 89. Funambol, Google, IBM, NLnet, ODF Alliance, Open Forum Europe,
 90. Open Source Initiative (OSI), Opentia, OSL, iMatix, Red Hat,
 91. Sun en The Open Learning Centre.
 92. </p>
 93. <p>
 94. De lijst van DFD-teams is beschikbaar
 95. via: <a href="http://documentfreedom.org/Category:Teams">http://documentfreedom.org/Category:Teams</a>
 96. </p>
 97. <h2>De Free Software Foundation Europe</h2>
 98. <p>
 99. De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
 100. niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
 101. verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
 102. activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
 103. digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
 104. informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
 105. te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
 106. Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
 107. gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
 108. werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
 109. vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
 110. stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
 111. Vrije Software.
 112. </p>
 113. <p>
 114. <a href="http://www.fsfeurope.org/">http://www.fsfeurope.org/</a>.
 115. </p>
 116. </body>
 117. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 118. </html>
 119. <!--
 120. Local Variables: ***
 121. mode: xml ***
 122. End: ***
 123. -->