Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

141 lines
4.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-03-23">
 3. <head>
 4. <title>
 5. De FSFE organiseert de tweede Europese Vrije Softwareworkshop
 6. over licenties en wetgeving
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>
 11. De FSFE organiseert de tweede Vrije Softwareworkshop over licenties en
 12. wetgeving
 13. </h1>
 14. <p>23-03-2009, Dublin, Shane Coughlan, FSFE.</p>
 15. <p newsteaser="yes">
 16. De Free Software Foundation Europe (FSFE) maakt vandaag bekend
 17. dat de tweede Europese Vrije Softwareworkshop over licenties en
 18. wetgeving georganiseerd zal worden op 23 en 24 april 2009 in
 19. hotel Okura, Amsterdam, Nederland. Tijdens deze conferentie zal
 20. gediscussieerd kunnen worden over supply chain beheer,
 21. licentiebeheer, communiceren met de gemeenschappen en andere
 22. juridische aspecten van de groeiende Vrije Softwaremarkt in
 23. Europa.
 24. </p>
 25. <p>
 26. De Europese workshop over licenties en wetgeving wordt in de
 27. eerste plaats georganiseerd voor de leden van het Europees
 28. Juridisch Netwerk, een privaat, niet-partijgebonden netwerk van
 29. 185 Vrije Softwarespecialisten uit 27 landen en 4 continenten
 30. dat kan bestaan dankzij de de FSFE. De plaatsen voor dit
 31. evenenemt zijn beperkt en personen die geen lid zijn van het
 32. netwerk kunnen alleen op uitnodiging deelnemen. Projecten en
 33. bedrijven die willen deelnemen kunnen best contact opnemen met
 34. de FTF via ftf at fsfeurope.org.
 35. </p>
 36. <p>
 37. De Europese workshop over licenties en wetgeving wordt
 38. gesteund door Bender von Haller Dragsted, Blackduck,
 39. Canonical, HP en Mozilla.
 40. </p>
 41. <p>
 42. Dit evenement is een organisatie van FSFE's Freedom Tast Force
 43. (FTF). De FTF is opgericht om personen, projecten en bedrijven
 44. beter bekend te maken met Vrije Softwarelicenties en de
 45. mogelijkheden die ze bieden. De FTF werkt nauw samen met
 46. gpl-violations.org om licentieovertredingen in de Europese regio
 47. aan te pakken. Het introduceren van goede praktijken in de
 48. industrie is een belangrijke doelstelling van de FTF.
 49. </p>
 50. <p>
 51. Als u meer informatie wil over de FTf of deze Europese workshop, neem dan contact op met de FTF:
 52. </p>
 53. <h2>De Freedom Task Force</h2>
 54. <p>
 55. De Freedom Task Force is een project van de Free Software
 56. Foundation Europe om mensen te helpen Vrije Softwarelicenties en
 57. de mogelijkheden die ze bieden beter te begrijpen. Wij geven
 58. opleidingen, bieden ondersteuning en beheren de juridische
 59. aspecten van de FSFE. Onze doelen zijn het delen van kennis over
 60. Vrije Softwarewetgeving, de belangen van Vrije Softwareprojecten
 61. veilig stellen, specialisten in deze materie samenbrengen en
 62. organisaties met gelijklopende doelen ondersteunen. Wij geloven
 63. in een positieve, opbouwende dialoog met een duurzame
 64. langetermijnvisie voor Vrije Software.
 65. </p>
 66. <p>
 67. De FTF homepage vindt u
 68. op <a href="http://www.fsfeurope.org/ftf">http://fsfeurope.org/ftf</a>
 69. </p>
 70. <p>e-mail: ftf @ fsfeurope.org</p>
 71. <h2>telefoon:</h2>
 72. <ul>
 73. <li>België: +32 2 747 03 57 Ext. 22</li>
 74. <li>Duitsland: +49 700 373 38 76 73 Ext. 22</li>
 75. <li>Zweden: +46 31 7802160 Ext. 22</li>
 76. <li>Zwitserland: +41 43 500 03 66 Ext. 22</li>
 77. <li>VK: +44 29 200 08 17 7 Ext. 22</li>
 78. </ul>
 79. <p>Woordvoerder: Shane Coughlan, FTF Coördinator, FSFE extensie: 408</p>
 80. <h2>De Free Software Foundation Europe</h2>
 81. <p>
 82. De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
 83. niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
 84. verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
 85. activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
 86. digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
 87. informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
 88. te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
 89. Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
 90. gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
 91. werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
 92. vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
 93. stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
 94. Vrije Software.
 95. </p>
 96. <p>
 97. U vindt meer informatie over het werk van de FSFE
 98. via <a href="http://www.fsfeurope.org/">http://www.fsfeurope.org/</a>.
 99. </p>
 100. <h2>Contact</h2>
 101. <ul>
 102. <li>België: +32 2 747 03 57</li>
 103. <li>Duitsland: +49 700 373 38 76 73</li>
 104. <li>Zweden: +46 31 7802160</li>
 105. <li>Zwitserland: +41 43 500 03 66</li>
 106. <li>VK: +44 29 200 08 17 7</li>
 107. </ul>
 108. <p>
 109. <a href="/contact/contact.html">Coördinaten</a> van de FSFE.
 110. </p>
 111. </body>
 112. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 113. </html>
 114. <!--
 115. Local Variables: ***
 116. mode: xml ***
 117. End: ***
 118. -->