Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

124 lines
5.2 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-03-11">
 3. <head>
 4. <title>
 5. De Free Software Foundation Europe viert haar achtste verjaardag
 6. </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>
 10. De Free Software Foundation Europe viert haar achtste verjaardag
 11. </h1>
 12. <p newsteaser="yes">
 13. De Free Software Foundation Europe werkt nu al acht jaar zonder
 14. verpozen voor basisrechten en grotere vrijheid in een steeds
 15. meer geïnformatiseerde maatschappij. Vandaag 11 maart 2009
 16. bereiken we een nieuwe mijlpaal, de 2^3 (achtste) verjaardag
 17. wordt gevierd door vrienden, Fellows en geassocieerden.
 18. </p>
 19. <p>
 20. "De Vrije Softwarewereld is sterk veranderd sinds de oprichting
 21. van de FSFE. En de FSFE heeft zelf ook een belangrijke rol
 22. gespeeld in deze evolutie", zegt Greve. "Vrije Software won haar
 23. eerste antitrustactie. We hebben zaken zoals interoperabiliteit
 24. en standaardisatie op de nodige agenda's kunnen zetten, waarbij
 25. OOXML de hoogste toppen scheerde. Als gevolg hiervan stellen
 26. steeds meer overheden en publieke instellingen zich vragen over
 27. de soevereiniteit van hun software en gegevens."
 28. </p>
 29. <p>
 30. In de voortschrijdende Vrije Softwarewereld stond de FSFE vaak
 31. mee aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen. Terwijl publieke
 32. campagnes zoals de jaarlijkse Document Freedom Day en de pas
 33. onlangs gelanceerde pdfreaders.org campagne tot de best bekende
 34. intitiatieven van de FSFE behoren, krijgen een groot deel van
 35. onze activiteiten veel minder publiciteit aangezien ze van
 36. nature wat meer achter de schermen dienen te gebeuren.
 37. </p>
 38. <p>
 39. De afgelopen acht jaar heeft de FSFE intensief gewerkt bij de
 40. Verenigde Naties. We verdedigden de belangen van Vrije Software
 41. op de World Summit on the Information Society (WSIS). We hebben
 42. bijgedragen aan het Internet Governance Forum (IGF). We hebben
 43. deelgenomen aan de debatten van de World Intellectual Property
 44. Organisation (WIPO). We hebben de projectbeheerders van de World
 45. Bank ook bijgeschoold over Vrije Software. We werkten samen met
 46. de Europese Commissie, niet alleen in de antitrustzaken, maar
 47. ook in onderzoek- en ontwikkelingsponsoring door de
 48. kaderprogramma's. In sommige projecten waren we zelf betrokken,
 49. bij andere stonden we de Commissie bij door onze visie te geven
 50. over beleidsbepalende initiatieven.
 51. </p>
 52. <p>
 53. Als men wil werken in internationale beleidbepalende fora botst
 54. men altijd op het conflict tussen communicatie van de
 55. vooruitgang en de confidentialiteit die nodig is om zo'n
 56. processen vooruit te helpen. Het openbaar maken van bepaalde
 57. overwinningen leidt vaak naar een nederlaag. Een zorgvuldig
 58. opgebouwde reputatie is noodzakelijk als men de kans wil krijgen
 59. om op het juiste moment, op de juiste plaats de juiste boodschap
 60. te kunnen bekendmaken.
 61. </p>
 62. <p>
 63. Door de steun die we geven bij juridische vragen door middel van onze
 64. Freedom Task Force (FTF) en onze betrokkenheid bij de
 65. ontwikkeling van internetreglementering, om interoperabiliteit
 66. te behouden en softwarepatenten uit te sluiten, heeft de FSFE
 67. een belangrijke rol gespeeld in de toekomstige ontwikkeling van
 68. Vrije Software.
 69. </p>
 70. <p>
 71. In 2005 stond de FSFE mee aan de wieg van haar eigen
 72. gemeenschap, de Fellowship. Dit initiatief is niet alleen een
 73. belangrijke financier van de FSFE maar is uitgegroeid tot
 74. een succesvol onafhankelijk netwerk met eigen projecten,
 75. vergaderingen en bijeenkomsten in verschillende landen. Matthias
 76. Kirschner, coördinator van de Fellowship, wijst erop dat de
 77. Fellowship de 2^3 verjaardag viert met een speciale editie
 78. van de Fellowship Interview serie. In dit interview geeft Georg
 79. Greve wat meer uitleg over de geschiedenis van de FSFE en waarom
 80. hij de organisatie oprichtte. Het interview is bereikbaar
 81. via <a href="http://fellowship.fsfe.org/interviews/greve/">http://fellowship.fsfe.org/interviews/greve/</a>.
 82. </p>
 83. <h2>De Free Software Foundation Europe</h2>
 84. <p>
 85. De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
 86. niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
 87. verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
 88. activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
 89. digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
 90. informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
 91. te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
 92. Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
 93. gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
 94. werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
 95. vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
 96. stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
 97. Vrije Software.
 98. </p>
 99. <p>
 100. U vindt meer informatie over het werk van de FSFE
 101. via <a href="http://www.fsfeurope.org/">http://www.fsfeurope.org/</a>.
 102. </p>
 103. </body>
 104. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 105. </html>
 106. <!--
 107. Local Variables: ***
 108. mode: xml ***
 109. End: ***
 110. -->