Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

98 rivejä
3.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-03-01">
 3. <head>
 4. <title>Brorskapsrøysting for representantar til generalforsamlinga – Nomineringsrunde</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Brorskapsrøysting for representantar til generalforsamlinga – Nomineringsrunde</h1>
 8. <p newsteaser="yes">
 9. Valet til det fyrste setet til FSFEs generalforsamling avsluttast
 10. 1. juni, før generalforsamlinga samlast i Miraflores de la Sierra i
 11. Spania 19.-21. juni.
 12. </p>
 13. <p>
 14. Det er no på tide å gjera klårt til valet som vil gje Brorskapet ein
 15. direkte representasjon i FSFEs strategi- og avgjerdskomité.
 16. </p>
 17. <p>
 18. Som du kanskje har fådd med deg er det tvo seter. Valet i år står
 19. om det fyrste setet, mens det andre setet skal veljast neste år.
 20. Dei som blir valde vil sitte i periodar på tvo år, og av di vil dete
 21. vere eitt val i året frå no av.
 22. </p>
 23. <p>
 24. Brorskapsrepresentanane vil vera fullverdige medlemmar av
 25. generalforsamlinga med alle rettar- og forpliktelsar som andre
 26. medlemmar. For å danna eit inntrykk av kven
 27. Brorskapsrepresentantane skal jobba med i lag med, kan du taka ein
 28. titt på <a href="/about/team.html">medlemssida</a>.
 29. </p>
 30. <dl>
 31. <dt>Kven kann røyste?</dt>
 32. <dd>Alle registrerte Brødre kann røyste.</dd>
 33. <dt>Kven kan veljast?</dt>
 34. <dd>For å bli ein kandidat må du ha vori ein aktiv Bror i minst eitt
 35. år før valet, so vi kann sikra at dei som veljast til
 36. generalforsamlinga kjenner organisasjonen og vårt arbeidde
 37. godt.</dd>
 38. <dt>Valplattform</dt>
 39. <dd>Alle kandidatar burde nytta <a href="http://wiki.fsfe.org/">wikien</a> og/eller
 40. <a href="http://planet.fsfe.org/">ein blogg</a> for å opplyse om
 41. kven dei er, og kvifor dei ynskjer å bli valt. (Brødre kann ogso
 42. velje å gjera wiki-sida berre tilgjengeleg for andre Brødre.)</dd>
 43. <dt>Valsystem</dt>
 44. <dd>Røystinga vil nytta Schulze-metoda, eit populært røystesystem
 45. som ogso nyttas av Debian, Wikimedia og andre. Det er ein
 46. vel-prøvd metode som har vist seg resistent mot valfusk.</dd>
 47. </dl>
 48. <p>
 49. For å bli ein kandidat må taka kontakt
 50. med <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>,
 51. med overskrifta <em>"Candidate Fellowship seat"</em> innan 31. mars.
 52. I e-posten bør du forklara at du ynskjer å stille til val til
 53. generalforsamlinga, og uppgje noko informasjon om deg sjølve som vi
 54. kann nytta for å laga ei liste over kandidatar til dei andre Brørne.
 55. </p>
 56. <p>
 57. Du kan berre nominera deg sjølv som kandidat. Om du kjenner andre
 58. Brør som du trur ville vori gode kandidatar bør du oppmoda dei til å
 59. stille.
 60. </p>
 61. <p>
 62. Om du har ytterlegare spørsmål kann du taka kontakt med
 63. Koordinatoren for Brorskapet, Matthias Kirschner
 64. på <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
 65. </p>
 66. <p>Se ogso:</p>
 67. <ul>
 68. <li>Annonseringa <a href="/news/2008/news-20081210-01.en.html">"FSFE
 69. adds Fellowship representation to General Assembly"</a> frå desember
 70. 2008.</li>
 71. <li><a href="/about/legal/constitution.en.html">FSFEs lovar</a></li>
 72. </ul>
 73. </body>
 74. <translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
 75. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 76. </html>
 77. <!--
 78. Local Variables: ***
 79. mode: xml ***
 80. End: ***
 81. -->