Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

115 lines
3.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-03-01">
 3. <head>
 4. <title>Fellowshipstemming voor GA-zetels – Nominaties</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Fellowshipstemming voor GA-zetels – Nominaties</h1>
 8. <p newsteaser="yes">
 9. De stemming voor de eerste Fellowshipzetel in de Algemene
 10. Vergadering wordt beëindigd op 1 juni. Ruim op tijd voor de
 11. volgende algemene vergadering die gepland is van 19 tot 21 juni
 12. in Miraflores de la Sierra, Spanje.
 13. </p>
 14. <p>
 15. De voorbereidingen voor deze stemming beginnen nu en zullen
 16. uitmonden in de aanstelling van de eerste rechtstreekse
 17. vertegenwoordiger van de Fellowship in het strategisch
 18. beslissingsorgaan van de FSFE.
 19. </p>
 20. <p>
 21. Zoals u misschien al gelezen hebt worden er twee zetels
 22. voorzien. Dit jaar wordt een eerste afgevaardigde verkozen, de
 23. tweede zetel wordt volgend jaar toegewezen. Elke
 24. vertegenwoordiger zetelt twee jaar. Vanaf dit jaar zal er dus
 25. jaarlijks een verkiezing gehouden worden
 26. </p>
 27. <p>
 28. De Fellowshipvertegenwoordiger is een volwaardig lid van de
 29. Algemene Vergadering en heeft dezelfde rechten en plichten als
 30. de andere leden. Als u wil zien met wie de nieuw verkozene zal
 31. samenwerken kan
 32. u <a href="/about/team.html">deze
 33. pagina</a> raadplegen.
 34. </p>
 35. <dl>
 36. <dt>Wie mag stemmen?</dt>
 37. <dd>Elke geregistreerde Fellow kan stemmen.</dd>
 38. <dt>Wie kan zich verkiesbaar stellen?</dt>
 39. <dd>
 40. Wie zich kandidaat wil stellen moet reeds een jaar voor de
 41. verkiezing actief zijn als Fellow zodat we zeker zijn dat de
 42. verkozene vertrouwd is met de organisatie en haar
 43. werking.</dd>
 44. <dt>Verkiezingsplatform</dt>
 45. <dd>
 46. Alle kandidaten moeten gebruik maken van
 47. de <a href="http://wiki.fsfe.org">wiki</a>
 48. en/of <a href="http://planet.fsfe.org">blog</a> voor het
 49. voeren van hun campagne. Zo krijgen al de Fellows de kans om
 50. de kandidaten te leren kennen. Fellows kunnen er voor kiezen
 51. de pagina alleen beschikbaar te maken voor andere
 52. Fellows.</dd>
 53. <dt>De stemprocedure</dt>
 54. <dd>
 55. We zullen gebruik maken van de Schulze methode. Een populair
 56. systeem dat ook door Debian, Wikimedia en anderen gebruikt
 57. wordt. Het is een beproefde methode die goed bestand is
 58. gebleken tegen abnormaal stemgedrag.</dd>
 59. </dl>
 60. <p>
 61. U kan zich kandidaat stellen door <strong>voor 1 april</strong>
 62. uw kandidatuur via e-mail bekend te maken
 63. aan <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>. Geef
 64. de e-mail als onderwerp <em>"Candidate Fellowship seat"</em>. In
 65. de e-mail moet u verklaren zich kandidaat te stellen voor de
 66. verkiezing in de GA en uzelf kort voorstellen. We gebruiken
 67. deze informatie om een lijst met kandidaten op te stellen voor
 68. al de Fellows.
 69. </p>
 70. <p>
 71. Men kan alleen zichzelf kandidaat stellen. Als u Fellows
 72. kent die volgens u goede kandidaten zouden zijn, motiveer ze dan
 73. om deze uitdaging aan te gaan en zich te registreren.
 74. </p>
 75. <p>
 76. Voor meer informatie kan u contact opnemen met onze
 77. Fellowshipcoördinator Matthias Kirschner
 78. via <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
 79. </p>
 80. <p>Meer info:</p>
 81. <ul>
 82. <li>
 83. Ons
 84. nieuwsbericht<a href="/news/2008/news-20081210-01.en.html">"De
 85. Fellowship krijgt vertegenwoordiging in de Algemene
 86. Vergadering van de FSFE"</a> van 10 december 2008.</li>
 87. <li>
 88. <a href="/about/legal/constitution.en.html">statuten
 89. van de FSFE</a></li>
 90. </ul>
 91. </body>
 92. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 93. </html>
 94. <!--
 95. Local Variables: ***
 96. mode: xml ***
 97. End: ***
 98. -->