Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

104 lines
3.2 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-03-01">
 3. <head>
 4. <title>Brorskapsavstemning for representanter til generalforsamlingen – Nomineringsrunde</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Brorskapsavstemning for representanter til generalforsamlingen –
 8. Nomineringsrunde</h1>
 9. <p newsteaser="yes">
 10. Valget for det første setet til FSFEs generalforsamling avsluttes
 11. 1. juni, før generalforsamlingen samles i Miraflores de la Sierra i
 12. Spania 19.-21. juni.
 13. </p>
 14. <p>
 15. Det er nå på tide å gjøre klart til valget som vil gi Brorskapet en
 16. direkte representasjon i FSFEs strategi- og beslutningskomité.
 17. </p>
 18. <p>
 19. Som du kanskje har fått med deg er det to seter. Valget i år står
 20. om de første setet, mens det andre setet ikke skal velges før neste
 21. år. De som blir valgt vil sitte i perioder på to år, og derfor vil
 22. det fra nå av være ett valg i året.
 23. </p>
 24. <p>
 25. Brorskapsrepresentantene vil være fullverdige medlemmer av
 26. generalforsamlingen, med alle de rettigheter- og forpliktelser som
 27. de andre medlemmene har. For å danne seg et inntrykk om hvem
 28. Brorskapsrepresentantene skal jobbe sammen med, kan du ta en titt
 29. på <a href="/about/team.html">oversikten over dagens
 30. medlemmer</a>.
 31. </p>
 32. <dl>
 33. <dt>Hvem kan stemme?</dt>
 34. <dd>Alle registrerte Brødre kan stemme.</dd>
 35. <dt>Hvem kan velges?</dt>
 36. <dd>For å bli en kandidat må du ha vært en aktiv Bror i minst ett år
 37. før valget, så vi kan sikre at de som velges til generalforsamlingen
 38. kjenner organisasjonen og vårt arbeide godt.</dd>
 39. <dt>Valgplattform</dt>
 40. <dd>Alle kandidater bør benytte seg av
 41. enten <a href="http://wiki.fsfe.org/">wikien</a>
 42. og/eller <a href="http://planet.fsfe.org/">en blogg</a> for å
 43. opplyse om hvem de er, og hvofor de ønsker å bli valgt. (Brødre kan
 44. også velge å gjøre wiki-siden tilgjengelig bare for andre
 45. Brødre.)</dd>
 46. <dt>Valgsystem</dt>
 47. <dd>Stemmegivningen vil benytte seg av Schulze-metoden, et populært
 48. avstemningssystem som også brukes av Debian, Wikimedia og andre.
 49. Det er et vel-prøvd system som har vist seg resistent mot
 50. valgfusk.</dd>
 51. </dl>
 52. <p>
 53. For å stille som kandidat må du ta kontakt
 54. med <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>,
 55. med overskriften <em>"Candidate Fellowship seat"</em>, innen
 56. 31. mars. I e-posten bør du forklare at du ønsker å stille til valg
 57. til generalforsamlingen, og oppgi noe informasjon om deg selv som vi
 58. kan bruke til å kompilere en liste over kandidater til de andre
 59. Brødrene.
 60. </p>
 61. <p>
 62. Du kan bare nominere deg selv som kandidat. Dersom du kjenner andre
 63. Brødre som du tror ville vært gode kandidater bør du oppfordre dem
 64. til å stille.
 65. </p>
 66. <p>
 67. Hvis du har ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med
 68. Brorskapskoordinatoren Matthias Kirschner
 69. på <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
 70. </p>
 71. <p>For referanser, se:</p>
 72. <ul>
 73. <li>Annonseringen <a href="/news/2008/news-20081210-01.en.html">"FSFE
 74. adds Fellowship representation to General Assembly"</a> fra desember
 75. 2008.</li>
 76. <li><a href="/about/legal/constitution.en.html">FSFEs reglement</a></li>
 77. </ul>
 78. </body>
 79. <translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
 80. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 81. </html>
 82. <!--
 83. Local Variables: ***
 84. mode: xml ***
 85. End: ***
 86. -->