Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

117 lines
9.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-02-27">
 3. <head>
 4. <title>FSFE engages in the EU browser case</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>ФССЕ встъпва като страна в делото за браузърите на ЕК</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Европейската фондация за Свободен Софтуер (ФССЕ) обяви че ще подкрепи
 9. антитръстовото разследване на Европейската комисия срещу Майкрософт и официално
 10. поиска да бъде припозната като заинтересована страна в процеса.</p>
 11. <p>Разследването започна на 16 януари тази година, когато колегията по въпросите на
 12. конкуренцията излезе със становище срещу злоупотребите на компанията Майкрософт с уеб
 13. стандартите и обвързването на браузъра Internet Exlorer (IE) с операционната система
 14. Microsoft Windows. Разследването е инициирано в резултат на оплакване от страна на Opera --
 15. европейска компания, разработваща уеб браузъри, която има официалната подкрепа на ФССЕ
 16. още от 2007 година.</p>
 17. <p>ФССЕ счита стил на работа, насочен против конкурентността за напълно неприемлив, особенно
 18. когато се проявява чрез "обвързване" на продукти или в заобикаляне на стандартите и изискванията
 19. за равен достъп. ФССЕ ще подкрепя всички процеси, които са насочени към възтановяване на конкурентността и
 20. възможностите за иновации.</p>
 21. <p>ФССЕ насърчава свободния избор и брани свободните стандарти. Това включва активна работа
 22. срещу опитите за злоупотреба със стандартите, използвани в собственическите приставки към софтуер,
 23. и създаващи нелоялна сегментация в интернет пространството. ФССЕ подкрепя разнообразието на участници на
 24. пазара на интернет браузъри и усилията им за оптимизиране на продуктите за работа под различни платформи.</p>
 25. <p>Недопустимо е която и да е компания да бъде поставена в позиция да диктува какъв да бъде интернет,
 26. и използвайки лостовете на доминиращата платформа да подронва стандартите чрез
 27. контролиране на връзката клиент-сървър.</p>
 28. <p>Президентът на ФССЕ Георг Греве коментира: "Антитръстовия закон трябва да се прилага веднага,
 29. когато има последователна масивна злоупотреба с доминираща позиция, ощетяваща конкурентноспособността
 30. и в други сфери. В този специфичен случай, Майкрософт първо използва платформения монопол, за да
 31. създаде изкуствена повсеместност на браузъра Internet Explorer, след което модифицира стандартите
 32. на входа и изхода, за да възпрепятства съвместимостта и конкурентността в областта."</p>
 33. <p>"Специалното конструирани решения, които дават на IE по-добра интеграция отколкото на алтернативните
 34. браузъри и недокументирана промяна на стандартите не бяха технологично оправдани. Последствията, които
 35. доведоха до намесата на Европейската комисия бяха очаквани, а не случайни" заключи Георг Греве.</p>
 36. <p>"Претенциите на Майкрософт че са компания, подкрепяща конкурентността и
 37. технологичната съвместимост трябва да бъдат подкрепени с реални действия", коментира Карло
 38. Пиана, юридически съветник на ФССЕ.
 39. "До сега сме видяли твърде малко, подкрепящо подобни пледоарии: скорошните действия,
 40. предприети срещу свободния софтуер показват точно обратното. Ще бъдем непреклонни в
 41. настояванията си истинската конкурентност да бъде възвърната на пазара и всички
 42. участници да имат равни възможности."</p>
 43. <p>Предишни становища на ФССЕ има тук:</p>
 44. <ul>
 45. <li><a href="http://fsfeurope.org/news/2007/news-20071221-01">ФССЕ подкрепя новото антитръстово разследване срещу Майкрософт</a></li>
 46. <li><a href="http://fsfeurope.org/news/2009/news-20090120-02">Интероперабилност на уеб браузърите: ФССЕ приветства решението на ЕК и предлага съдействие</a></li>
 47. </ul>
 48. <p>Писмото на ФССЕ до еврокомисар по конкуренцията Нели Крьоес вижте тук:</p>
 49. <ul>
 50. <li><a href="http://fsfeurope.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf">Подкрепа на антитръстовата жалба на Opera</a></li>
 51. </ul>
 52. <h2>Предистория</h2>
 53. <p>В миналото ФССЕ отново подкрепяше колегията по въпросите на конкурентността
 54. на Европейската комисия. През 2001 г. същата комисия разследваше Майкрософт за
 55. неразкриване на данни за технологична съвместимост. Това беше първият случай,
 56. в който общността на Свободния Софтуер се включи в подобен съдебен процес и
 57. помогна за достигане на крайното решение през 2004 срещу Майкрософт и задължаващо
 58. компанията да направи публична информацията за технологична съвместимост.</p>
 59. <p>Решението беше прието с постановление на Европейския съд на първа инстанция
 60. през 2007г, в резултат на което Samba, както и цялата общност получиха достъп
 61. до информация за интероперабилност при условия, съвместими с GNU General Public
 62. License. Това доведе до по-добър и технологично съвместим софтуер, в полза на
 63. цялата ИТ общност.</p>
 64. <h2>За Европейската фондация за Свободен Софтуер</h2>
 65. <p>Фондацията за Свободен Софтуер Европа (ФССЕ) е благотворителна, неправителствена
 66. организация, която се е посветила на всички аспекти на Свободния софтуер в Европа.
 67. Достъпът до софтуера определя кой може да участва в цифровото общество. Фондацията
 68. за Свободен Софтуер Европа (ФСФЕ) е посветила усилията си да защитава равния достъп
 69. и конкурентноспособност в информационната ера. Организацията е посветена да опазва
 70. свободата софтуерът да бъде копиран, променян, разпространяван и изучаван. ФСФЕ е
 71. основана през 2001г. с основни цели да подпомага осъзнаването важността на тези проблеми
 72. от цялото общество, да защитава Свободния Софтуер политически и юридически, както и да
 73. осигурява на хората свобода да подкрепят и развиват Свободен софтуер.</p>
 74. <p>Повече информация за работата на ФССЕ може да бъде намерена на<a href="http://www.fsfeurope.org/">http://www.fsfeurope.org/</a>.</p>
 75. <h2>Контакти</h2>
 76. <ul>
 77. <li>Белгия: +32 2 747 03 57</li>
 78. <li>Германия: +49 700 373 38 76 73</li>
 79. <li>Швеция: +46 31 7802160</li>
 80. <li>Швейцария: +41 43 500 03 66</li>
 81. <li>Обединенто кралство: +44 29 200 08 17 7</li>
 82. </ul>
 83. <p><a href="http://www.fsfeurope.org/contact/contact.en.html">Други начини за контакт </a> с ФССЕ</p>
 84. </body>
 85. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 86. </html>
 87. <!--
 88. Local Variables: ***
 89. mode: xml ***
 90. End: ***
 91. -->