Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

23 lines
749 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<newsset>
<news date="2009-02-13">
<title>Fellowshipinterview met Colin Turner</title>
<body>
Colin Turner is een zeer toegewijd Vrije Softwareactivist en lid
van de Fellowship. Hij is wetenschapper en geeft les aan de
Universiteit van Ulster in Noord-Ierland. Hij promoot al
verschillende jaren het gebruik van Vrije Software in scholen en
universiteiten. In dit vierde interview uit de reeks "the
smallest unit of freedom" deelt hij enkele ervaringen uit zijn
jarenlang engagement.
</body>
<link>http://fellowship.fsfe.org/interviews/</link>
<tags>
<tag>education</tag>
<tag>fellowship-interview</tag>
</tags>
</news>
</newsset>