Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

116 lines
4.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-02-02">
 3. <head>
 4. <title>De FSFE lanceert haar Vrije PDF-lezer campagne</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>De FSFE lanceert haar Vrije PDF-lezer campagne</h1>
 8. <p newsteaser="yes">
 9. De <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship</a> van de
 10. Free Software Foundation Europe is verheugd u haar nieuwste
 11. initiatief te kunnen
 12. voorstellen: <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a>,
 13. een website met informatie over PDF en links naar Vrije Software
 14. PDF-lezers voor de meest verspreide besturingssystemen.
 15. </p>
 16. <p>
 17. "Dankzij Open Standaarden kunnen consumenten profiteren van een
 18. goede interoperabiliteit, grotere concurrentie en een ruimere
 19. keuze, wat hen onafhankelijk maakt van de producenten en hen
 20. tevens beter waar biedt voor hetzelfde geld", zegt FSFE's
 21. voorzitter Georg Greve. "Aangezien de meeste PDF versies voldoen
 22. aan de kwaliteitseisen die men stelt voor het opmaken van
 23. geformatteerde tekst en documenten, wordt het PDF-formaat vaak
 24. gebruikt voor het verpreiden van informatie die gebruikers nodig
 25. hebben voor specifieke producten. pdfreader.org toont
 26. alternatieven die de kracht van het PDF-formaat als Open
 27. Standaard extra in de verf zetten."
 28. </p>
 29. <p>
 30. De coördinatoren van pdfreaders.org, Hannes Hauswedell en
 31. Jan-Hendrik Peters hebben de meest recente versie van de site
 32. online geplaatst. Gebruikers van het PDF-formaat kunnen er een
 33. korte beknopte beschrijving vinden om beter gebruik te maken
 34. van de voordelen die Open Standaarden en Vrije Software kunnen
 35. bieden.
 36. </p>
 37. <p>
 38. "Dankzij Vrije Software hebben we controle over de software die
 39. we gebruiken. En Open Standaarden geven ons controle over onze
 40. eigen gegevens, waar verschillende groepen implementaties voor
 41. kunnen ontwikkelen", legt Jan-Hendrik Peters uit. "Wij willen
 42. aantonen dat gebruikers van het Portable Document Format van
 43. beide voordelen kunnen genieten."
 44. </p>
 45. <p>
 46. Hannes Hauswedell voegt hier nog aan toe: "Net zoals bij Vrije
 47. Softwareprojecten zijn we vertrokken van een idee. We hebben een
 48. eerste versie van de website ontwikkeld. Dankzij massa's
 49. feedback konden we de pagina steeds verbeteren. We willen dan
 50. ook iedereen bedanken die ons hierbij hielp. Deze pagina is een
 51. groepswerk, dat alleen bestaat dankzij elke individuele
 52. bijdrage."
 53. </p>
 54. <p>
 55. "De site bevat ook een pagina met banners in verschillende talen
 56. die je naast de PDF-bestanden op je website kan plaatsen", zegt
 57. Matthias Kirschner, coördinator van FSFE's Fellowship. "Wij
 58. hopen dat binnen het jaar geen PDF-bestanden meer worden aangeboden
 59. zonder de bijhorende alternatieve banner naar het
 60. producent-onafhankelijke pdfreaders.org."
 61. </p>
 62. <h2>De Free Software Foundation Europe</h2>
 63. <p>
 64. De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
 65. niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
 66. verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
 67. activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
 68. digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
 69. informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
 70. te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
 71. Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
 72. gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
 73. werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
 74. vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
 75. stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
 76. Vrije Software.
 77. </p>
 78. <p>
 79. U vindt meer informatie over het werk van de FSFE
 80. via <a href="http://www.fsfeurope.org/">http://www.fsfeurope.org/</a>.
 81. </p>
 82. <h2>Contact</h2>
 83. <ul>
 84. <li>België: +32 2 747 03 57</li>
 85. <li>Duitsland: +49 700 373 38 76 73</li>
 86. <li>Zweden: +46 31 7802160</li>
 87. <li>Zwitserland: +41 43 500 03 66</li>
 88. <li>VK: +44 29 200 08 17 7</li>
 89. </ul>
 90. <p>
 91. <a href="/contact/contact.html">Coördinaten</a> van de FSFE.
 92. </p>
 93. </body>
 94. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 95. </html>
 96. <!--
 97. Local Variables: ***
 98. mode: xml ***
 99. End: ***
 100. -->