Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

141 lines
4.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-01-23">
 3. <head>
 4. <title>
 5. FTF publiceert een gids voor het opzetten van een juridische
 6. structuur voor Vrije Softwareprojecten
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>
 11. FTF publiceert een gids voor het opzetten van een juridische
 12. structuur voor Vrije Softwareprojecten for Free Software
 13. projects
 14. </h1>
 15. <p>2009-01-23, Zurich, Graeme West, FSFE.</p>
 16. <p newsteaser="yes">
 17. FSFE's Freedom Task Force (FTF) wil graag de publicatie bekend
 18. maken van een gids die kan helpen bij het opzetten van een
 19. juridische structuur voor Vrije Softwareprojecten
 20. </p>
 21. <p>
 22. <a href="/activities/ftf/building-legal-infrastructure.html">De
 23. gids</a> geeft tips voor het consolideren van de juridische
 24. positie van Vrije Softwareprojecten. U vindt er onder andere
 25. informatie voor het opzetten van juridische entiteiten, het
 26. aanpakken van auteursrechten, het beheren van handelsmerken en
 27. goede praktijken voor het beheren van projecten.
 28. </p>
 29. <p>
 30. "Eens een project succesvol wordt, is het belangrijk dat de
 31. leden even stilstaan bij de vraag welke structuren het best bij
 32. het project passen, compatibel kunnen zijn met de
 33. oorspronkelijke principes en tevens de integriteit beschermen
 34. van de gemeenschap die rond het project is gegroeid", zegt Shane
 35. Coughlan, coördinator van de FTF. "Deze gids kan de basis vormen
 36. voor een intern debat, zodat men de juiste vereisten kan
 37. voorleggen bij het consulteren van specialisten."
 38. </p>
 39. <p>
 40. "Geen twee projecten zijn hetzelfde. Maar elk project is wel
 41. gebaat bij een stevige, gezonde, juridische basis", zegt Graeme
 42. West, stagiair bij de FTF. De gids werd geschreven door de
 43. FTF-ploeg in samenwerking met het Europees Juridisch
 44. Netwerk. Hij maakt deel uit van <a href="/activities/ftf">de
 45. vernieuwde FTF website</a>, waar u nog andere informatie kan
 46. vinden. Zoals bijvoorbeeld richtlijnen voor het naleven van
 47. licenties.
 48. </p>
 49. <p>
 50. Via <a href="/activities/ftf/building-legal-infrastructure.html">deze
 51. link</a> komt u bij de gids.
 52. </p>
 53. <h2>De Freedom Task Force</h2>
 54. <p>
 55. De Freedom Task Force is een project van de Free Software
 56. Foundation Europe om mensen te helpen Vrije Softwarelicenties en
 57. de mogelijkheden die ze bieden beter te begrijpen. Wij geven
 58. opleidingen, bieden ondersteuning en beheren de juridische
 59. aspecten van de FSFE. Onze doelen zijn het delen van kennis over
 60. Vrije Softwarewetgeving, de belangen van Vrije Softwareprojecten
 61. veilig stellen, specialisten in deze materie samenbrengen en
 62. organisaties met gelijklopende doelen ondersteunen. Wij geloven
 63. in een positieve, opbouwende dialoog met een duurzame
 64. langetermijnvisie voor Vrije Software.
 65. </p>
 66. <p>
 67. De FTF homepage vindt u
 68. op <a href="http://www.fsfeurope.org/ftf">http://fsfeurope.org/ftf</a>
 69. </p>
 70. <p>e-mail: ftf @ fsfeurope.org</p>
 71. <h2>telefoon:</h2>
 72. <ul>
 73. <li>België: +32 2 747 03 57 Ext. 22</li>
 74. <li>Duitsland: +49 700 373 38 76 73 Ext. 22</li>
 75. <li>Zweden: +46 31 7802160 Ext. 22</li>
 76. <li>Zwitserland: +41 43 500 03 66 Ext. 22</li>
 77. <li>VK: +44 29 200 08 17 7 Ext. 22</li>
 78. </ul>
 79. <p>Woordvoerder: Shane Coughlan, FTF Coördinator, FSFE extensie: 408</p>
 80. <h2>De Free Software Foundation Europe</h2>
 81. <p>
 82. De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
 83. niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
 84. verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
 85. activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
 86. digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
 87. informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
 88. te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
 89. Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
 90. gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
 91. werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
 92. vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
 93. stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
 94. Vrije Software.
 95. </p>
 96. <p>
 97. U vindt meer informatie over het werk van de FSFE
 98. via <a href="http://www.fsfeurope.org/">http://www.fsfeurope.org/</a>.
 99. </p>
 100. <h2>Contact</h2>
 101. <ul>
 102. <li>België: +32 2 747 03 57</li>
 103. <li>Duitsland: +49 700 373 38 76 73</li>
 104. <li>Zweden: +46 31 7802160</li>
 105. <li>Zwitserland: +41 43 500 03 66</li>
 106. <li>VK: +44 29 200 08 17 7</li>
 107. </ul>
 108. <p>
 109. <a href="/contact/contact.html">Coördinaten</a> van de FSFE.
 110. </p>
 111. </body>
 112. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 113. </html>
 114. <!--
 115. Local Variables: ***
 116. mode: xml ***
 117. End: ***
 118. -->