Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

116 lines
4.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-01-20">
 3. <head>
 4. <title>
 5. Webbrowserinteroperabiliteit: de FSFE is verheugd over de
 6. beslissing van de EC en biedt ondersteuning aan
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>
 11. Webbrowserinteroperabiliteit: <br />de FSFE is verheugd over de
 12. beslissing van de EC en biedt ondersteuning aan
 13. </h1>
 14. <p>
 15. Op 16 januari heeft het DG voor concurrentie een mededeling van
 16. punten van bezwaar bekendgemaakt tegen het feit dat Microsoft
 17. haar Internet Explorer (IE) gekoppeld heeft aan de groep van
 18. Windows besturingssystemen. Deze actie is een gevolg van een
 19. klacht ingediend door Opera, een Europees bedrijf dat zelf
 20. betrokken is in de ontwikkeling van webbrowsers.
 21. </p>
 22. <p newsteaser="yes">
 23. De Free Software Foundation Europe is verheugd over de
 24. beslissing van de Europese Commissie en biedt haar hulp aan
 25. tijdens het komende antitrustonderzoek. Zoals we ook al eerder
 26. verklaarden in een brief aan de Europese Commissaris voor
 27. concurrentie, Nelie Kroes, is anti-competitief gedrag
 28. onaanvaardbaar. Dit geldt zowel voor het koppelen van producten
 29. in markten waar men een quasi monopolie heeft als bij het
 30. omzeilen van standaarden en gelijkwaardige toegankelijkheid.
 31. </p>
 32. <p>
 33. "Webbrowsers worden cruciaal voor privaat en commercieel
 34. computergebruik", zegt shane Coughlan, juridisch coördinator van
 35. de FSFE. "De markt is er in het verleden niet in geslaagd om een
 36. oneerlijke verstoring van de desktopomgeving te voorkomen. We
 37. kunnen niet lijdzaam toezien nu deze praktijken opnieuw de kop
 38. opsteken."
 39. </p>
 40. <p>
 41. "Het is belangrijk dat geen enkel bedrijf de kans krijgt om in
 42. Europa haar concurrenten te vernietigen door gebruik te maken
 43. van de omarm, breidt uit en decimeer tactiek. Ongeacht deze
 44. wordt toegepast voor het manipuleren van
 45. interoperabiliteitsinformatie of om misbruik te maken van een
 46. dominante positie door producten op een oneerlijke wijze te
 47. koppelen of samen te voegen", zegt Georg Greve, voorzitter van
 48. de FSFE. "Microsoft is een bedrijf dat al eerder veroordeeld
 49. werd voor marktverstoring in de 'work group server' markt. En we
 50. zouden verheugd zijn als de Commissie ook de antitrustklacht die
 51. oorspronkelijk begin 2006 werd ingediend bij de Europese
 52. Commissie voor interoperabele systemen (ECIS) voor
 53. marktmisbruiken in andere domeinen, zou aanpakken."
 54. </p>
 55. <p>
 56. De FSFE publiceerde reeds eerder haar opinie over deze zaak: <a
 57. href="http://www.fsfeurope.org/news/2007/news-20071221-01">http://www.fsfeurope.org/news/2007/news-20071221-01</a>
 58. </p>
 59. <p>
 60. De brief die de FSFE aan de Europese Commissaris voor
 61. concurrentie Neelie Kroes schreef vindt u hier:<a
 62. href="http://fsfeurope.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf">http://fsfeurope.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf</a>
 63. </p>
 64. <h2>De Free Software Foundation Europe</h2>
 65. <p>
 66. De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
 67. niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
 68. verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
 69. activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
 70. digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
 71. informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
 72. te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
 73. Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
 74. gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
 75. werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
 76. vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
 77. stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
 78. Vrije Software.
 79. </p>
 80. <p>
 81. U vindt meer informatie over het werk van de FSFE
 82. via <a href="http://www.fsfeurope.org/">http://www.fsfeurope.org/</a>.
 83. </p>
 84. <h2>Woordvoerder pers:</h2>
 85. <a href="mailto:greve@fsfe.org">greve@fsfe.org</a>
 86. <h2>Contact</h2>
 87. <ul>
 88. <li>België: +32 2 747 03 57</li>
 89. <li>Duitsland: +49 700 373 38 76 73</li>
 90. <li>Zweden: +46 31 7802160</li>
 91. <li>Zwitserland: +41 43 500 03 66</li>
 92. <li>VK: +44 29 200 08 17 7</li>
 93. </ul>
 94. </body>
 95. </html>