Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

87 lines
3.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-01-20">
 3. <head>
 4. <title>Interoperabilitet mellom nettlesere: FSFE ønsker Europakommisjonens
 5. vedtak velkommen, og tilbyr støtte</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>
 9. Interoperabilitet mellom nettlesere:<br />
 10. FSFE ønsker Europakommisjonens vedtak velkommen, og tilbyr støtte
 11. </h1>
 12. <p>16. januar rapporterte Europakommisjonens Generaldirektorat for konkurranse
 13. at de hadde sendt ut en meddelse av klagepunkter vedrørende Microsofts
 14. tilknytning av Internet Explorer (IE) til operativsystemet Windows. Denne
 15. reaksjonen kommer av en klage som opprinnelig ble sendt inn av Opera Software,
 16. et europeisk selskap involvert i utvikling av nettlesere.</p>
 17. <p newsteaser="yes">Free Software Foundation Europe ønsker Europakommisjonens
 18. avgjørelse velkommen, og tilbyr sin støtte i den kommende etterforskningen av
 19. kartellvirksomhet. Som tidligere nevnt i et brev til EUs kommisær for
 20. konkurranse, Neelie Kroes, anser vi konkurransebegrensende oppførsel for å være
 21. uakseptabelt; enten det fremstår som å «knytte» produkter med dominerende
 22. markedsandeler sammen, eller ved å omgå standarder og regler for lik
 23. tilgang.</p>
 24. <p>«Nettlesere er i ferd med å bli et kritisk utgangspunkt for databruk både
 25. hjemme og på jobb,» sier Shane Coughlan, juridisk koordinator hos FSFE.
 26. «Tidligere har ikke markedet vært i stand til å hindre urettferdig fordreining
 27. av skrivebordsmiljøet, og vi kan ikke la slik praksis gjenta seg.»</p>
 28. <p>«Det er viktig at ingen foretak i Europa får lov til å innføre en
 29. fremgangsmåte som omfavner, utvider og forhindrer konkurranse, enten gjennom
 30. manipulasjon av interoperabilitetinformasjon eller ved misbruk av en en
 31. dominerende posisjon markedet ved å knytte produkter sammen,» sier Georg Greve,
 32. president i FSFE. «Microsoft er et selskap som tidligere har blitt dømt for
 33. markedsforvridning i Work Group Server-markedet, og vi håper Europakommisjonen
 34. også tar opp anklagene om kartellvirksomhet opprinnelig innklaget tidlig i 2006
 35. av den Europeiske komité for interoperative systemer (ECIS) som berører
 36. markedsmisbruk i andre områder.»</p>
 37. <p>For FSFEs tidligere uttalelse om denne saken, vennligst se: <a
 38. href="http://www.fsfeurope.org/news/2007/news-20071221-01">http://www.fsfeurope.org/news/2007/news-20071221-01</a></p>
 39. <p>For FSFEs brev til kommisjonæren for europeisk konkurranse, Neelie Kroes,
 40. vennligst se: <a
 41. href="http://fsfeurope.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf">http://fsfeurope.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf</a></p>
 42. <h2>Om Free Software Foundation Europe</h2>
 43. <p> Free Software Foundation Europe (FSFE) er en ideell, frivillig organisasjon
 44. som er aktiv i mange europeiske land, og som er involvert i en rekke globale
 45. aktiviteter. Tilgang til programvare avgjør deltagelse i et digitalt samfunn.
 46. For å sikre lik deltakelse i informasjonsalderen, så vel som konkurransefrihet,
 47. fremmer Free Software Foundation Europe fri programvare, definert av frihetene
 48. til å bruke, studere, endre og kopiere. Organisasjonen ble stiftet i 2001 med
 49. det formål å skape oppmerksomhet omkring disse sakene, for å sikre fri
 50. programvare både politisk og juridisk, og for å gi folk frihet ved å støtte
 51. utvikling av fri programvare.</p>
 52. <p>Du finner mer informasjon om vårt arbeid og om FSFE på <a
 53. href="http://www.fsfeurope.org/">http://www.fsfeurope.org/</a>.</p>
 54. <h2>Pressekontact:</h2>
 55. <a href="/about/greve/greve.html">Georg Greve</a>, president i FSFE, <a
 56. href="mailto:greve@fsfe.org">greve@fsfe.org</a>
 57. <h2>Kontakt</h2>
 58. <ul>
 59. <li>Belgia: +32 2 747 03 57</li>
 60. <li>Storbritannia: +44 29 200 08 17 7</li>
 61. <li>Sveits: +41 43 500 03 66</li>
 62. <li>Sverige: +46 31 7802160</li>
 63. <li>Tyskland: +49 700 373 38 76 73</li>
 64. </ul>
 65. </body>
 66. <translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
 67. </html>