Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

23 lines
712 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2009-01-11">
 4. <title>Resultaten van de vertaalmarathon</title>
 5. <body>
 6. <p>
 7. De vertaalmarathon die de FSFE deze eindejaarsperiode hield
 8. werd gisteren beëindigd met een respectabel resultaat: een groot
 9. aantal vrijwilligers hebben in 28 dagen 49 nieuwe vertalingen
 10. gemaakt en 137 documenten geüpdatet.
 11. </p>
 12. <p>
 13. Het kernteam van de FSFE staat er op al de vrijwilligers die
 14. hieraan geholpen hebben, te bedanken. Jullie leverden waardevol
 15. werk door de informatie over Vrije Software en de activiteiten
 16. van de FSFE in verschillende lokale Europese talen beschikbaar
 17. te maken.
 18. </p>
 19. </body>
 20. </news>
 21. </newsset>